Advisory Board

Swedish JobTech har ett Advisory Board knutet till föreningen. Syftet med detta är att få en djupare insikt och kunskap kring utvecklingen av svensk arbetsmarknad ur ett digitalt perspektiv. Vår strävan är en dynamisk grupp med mångfald i sin bakgrund och med varierande kompetenser inom marknad, teknik, trender etcetera och som utmanar föreningens operativa ambitioner. Till exempel att påskynda utvecklingen av ett infrastrukturellt ekosystem inom området digital matchning, som gagnar föreningens medlemmar.

  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2020