top of page
Gig-ekonomi

 

I arbetslivet blir det allt vanligare att frilansa eller ta tillfälliga korttidsanställningar istället för att vara fast anställd. Detta kallas för gig-ekonomin, och är en tydlig trend som förväntas bli ännu starkare i framtiden. Den attraherar riskkapital såväl som en växande skara uppdragstagare som gärna undviker företagandets administrativa bördor. Utvecklingen drivs av digitaliseringen,  med appar och plattformar som gör det lätt att köpa och sälja tillfällig arbetskraft – ”gig”. Frågan är hur arbetsgivare och arbetstagare påverkas av denna förändring diskuteras av allt fler. Swedish JobTech deltar i debatten och har genomfört flera event kring Gig.

Här har vi valt ut några publikationer som beskriver Gig-ekonomin på ett informativt sätt: 

bottom of page