• Lars Sjöström

Är förtroendet skadat?

Sveriges Television har publicerat ett inslag om Arbetsförmedlingens utveckling av Jobtech. Denna gång med fokus på vår ideella förening Swedish JobTech.


Vi vill ge ett par förtydliganden:

1) Swedish JobTech är en oberoende och fristående förening som syftar till att driva på utveckling och användning av digital teknik vid matchning på arbetsmarknaden.

2) Swedish JobTech har inget organiserat samarbete med Arbetsförmedlingen.

3) Arbetsförmedlingen och andra aktörer var positiva till att Swedish JobTech startades.


Föreningen är en plattform för organisationer, företag, entreprenörer och myndigheter som vill delta i digital utveckling inom området. Eftersom föreningen drivs ideellt utan vinstintressen genom att hålla seminarier, sprida kunskap och information, ser vi inte att frågan om förtroendeskada är aktuell.


Vi hoppas att alla berörda ska bidra till att matchningen på arbetsmarknaden blir bättre. Det behövs fler aktörer som gör mer för att få fart på den tekniska utvecklingen inom området för att Sverige ska stå sig konkurrenskraftigt framöver och att vi gemensamt löser matchningsproblematiken på svensk arbetsmarknad. Alla krafter behövs, såväl fri- villiga och ideella, som myndigheter och företag.


Lars Sjöström Olle Lundin

Ordförande i föreningen Initiativtagare till föreningen

264 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2020