top of page

Datadrivet lärande i arbetslivet

I augusti beslutade föreningen att starta ytterligare ett nytt utskott med fokus på datadrivet lärande i arbetslivet med Jonas Bäckelin som projektledare för planeringen av utskottets arbete.


Utskottet arbetar med frågor kring kompetensomställning för att vara aktuell på arbetsmarknaden genom upskilling och reskilling. Några av de områden vi initialt tittar på är införandet av mikromeriter och blockchain teknologi. Dessa bygger på European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability, European Blockchain Partnership och European Blockchain Services Infrastructure.


Jonas arbetar idag som objektspecialist och utbildningsdesigner på Adda Kompetens, som på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bidrar till att kommuner och regioner står bättre rustade för att leverera framtidens välfärd. Under 2023 avslutade Jonas magisteruppsatsen Datadrivna beslut inom livslångt lärande inom ämnesområdet utbildningsteknologi vid Linnéuniversitetet.


Initialt består utskottet av Jonas som tillsammans med Nils Carlberg, Triglyf arbetar för att etablera utskottet inom föreningen. Nu söker vi dig som oxå vill arbeta med dessa spännande frågor så kontakta Jonas för mer information.


Information om föreningens alla utskott hittar du här.Comments


Fler nyheter

bottom of page