Kommer Jobtech att dö nu?

För ett år sedan initierade jag starten av den ideella organisationen Swedish JobTech. Läs mer på https://www.linkedin.com/pulse/dags-att-ta-nya-tag-inom-svensk-arbetsmarknad-olle-lundin Fokus under 2019 har legat på att etablera föreningen som en aktör för att lyfta frågorna från att endast debattera Arbetsförmedlingen till att titta på hur hela arbetsmarknaden kan bli mer effektiv. Parallellt med föreningens arbete har andra aktörer arbetat hårt för att bättre utnyttja öppna data och öppna system. Jag tänker främst på Hack for Sweden och deras framgångsrika arbete att driva på utnyttjandet av öppna data. Förutom att skapa ett fokus för politiker och myndighetsutvecklare så har de knutit till sig ett stort antal entreprenörer som medverkar till att sprida kunskapen om att nyttja öppna data. Nu senast var Hack for Sweden med bl.a. Mikael Ahlström som ingår i deras advisory board i Nigeria för att dela med sig av erfarenheter. Se mer på CNBC .


Går allt bra då? Nej jag är orolig. Grunden till Jobtech är arbetet i Arbetsförmedlingens interna utvecklingsenhet "Jobtech development". Idag undrar jag vad som kommer att hända där. Arbetet har bedrivits i en turbulent miljö där koncernledningen tydligt markerat sitt stöd för jobtech. Nu har initiativtagaren Erik Sandström valt att lämna myndigheten och om ett par månader försvinner även GD Mikael Sjöberg. Båda dessa har aktivt drivit frågan om att reformera myndigheten genom att tillgängliggöra den informationsmängd som myndigheten upparbetat. Det innebär att både företagare och vi andra skattebetalare kan dra nytta av den svenska offentlighetsprincipen genom att låta teknikföretag bygga smarta och effektiva lösningar för matchning på arbetsmarknaden. Det innebär en mångfald där även mindre teknikföretag kan leverera matchningstjänster. Idag är vi i början av att förstå hur data kommer att bli vår nya valuta. De stora aktörerna som Google, Facebook och LinkedIn utnyttjar idag våra personliga data genom att bygga egna plattformar. Det här låser in våra data och leder till starka monopol. Om vi enbart förlitar oss till dessa plattformar hamnar vi snart i samma fälla som vissa andra länder gjort då de outsourcat tjänsterna för arbetsmarknaden. Samtidigt skulle en arbetsmarknad utan statlig inblandning riskera att bli en ineffektiv marknad i stil med premiepensionssystemet.


Vad händer nu då? Jag hoppas att Arbetsförmedlingen kan fortsätta på den inslagna vägen även med ny ledning. Personligen tror jag att det blir Arbetsförmedlingens nya ledning med den nya generaldirektören i spetsen som kommer att ha frågan i sin hand. Politiken har uttalat att arbetet med öppna data är viktigt men det blir inte alltid någon verkstad. OECD och DIGG pekar på att Sverige är bland de sämsta i klassen! Ambitioner i all ära men nu är det upp till Arbetsmarknadsdepartementet att tillämpa det på sin egen hemmaplan. Så frågan är... Kommer arbetet med öppna data på arbetsmarknaden och jobtech att dö?


Olle Lundin, initiativtagare till den ideella föreningen Swedish JobTech.


PS För arbetsmarknadens bästa hoppas jag att arbetet fortsätter och jag tar tacksamt emot aktiviteter som pekar i den riktningen DS74 visningar0 kommentarer
  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2020