top of page

Känner du Anders Forslund?

Swedish JobTech är verkligen privilegierade och stolta över att ha fått Anders som ny styrelseledamot (se hela styrelsen här)


Valet till styrelsen råkade nämligen sammanfalla med att regeringen tillsatte ett arbetsmarknadspolitiskt råd med Anders som medlem! Därför säger vi grattis till regeringen till att ha fått en kompetent och ambitiös forskare till sin hjälp.


Då inte alla känner Anders passade vi på att ställa några frågor om hans syn på arbetsmarknaden.


 • Vem är du Anders Forslund?

Jag är professor emeritus i nationalekonomi vid Uppsala universitet och arbetsmarknadsforskare vid IFAU. Jag har varit intresserad av arbetsmarknadsfrågor i minst 40 år.

 • Hur ser du på utvecklingen av svensk arbetsmarknad?

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kan beskrivas på många, inte varandra uteslutande sätt. Vi har en i internationella jämförelse hög sysselsättningsgrad, men också en relativt hög arbetslöshet. Vi har tagit emot många flyktinginvandrare. Jämfört med hur det går för den gruppen i andra länder är läget i Sverige inte alarmerande, men jämfört med inrikes födda svenskar går det sämre för flyktingar och deras anhöriga på den svenska arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt kvinnor. Mycket tyder dock på att det gått bättre för flyktingar och deras anhöriga under de senaste åren än tidigare. En grupp som det går dåligt och sannolikt allt sämre för är personer med funktionsnedsättningar. Det finns också tecken på att matchningen mellan arbetssökande och lediga platser efter pandemin lämnat en del i övrigt att önska. Och vi har alldeles för många långvarigt (minst 24 månader) arbetslösa.


 • Nämn tre saker som är viktiga för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden

  1. En upprustning av arbetsmarknadsutbildningen

  2. En högre personaltäthet för att förbättra matchningen för personer med en svag ställning på arbetsmarknaden, exempelvis personer med funktionsnedsättningar och långtidsarbetslösa

  3. En förbättrad digital infrastruktur för informationsöverföring mellan alla relevanta aktörer som dels kan bidra till att aktörerna kan rikta sina sökaktiviteter till nischer där det finns möjligheter att hitta det man söker, dels kan ge arbetsförmedlare/jobbcoacher mer tid att matcha personer med dåliga förutsättningar mot jobb

 • I föreningen talar vi ofta om "... en datadriven arbetsmarknad" - Vad betyder det för dig?

En datadriven arbetsmarknad kännetecknas av att de primära aktörerna (de som söker jobb och de som söker någon att anställa) får hjälp att finna varandra snabbt och effektivt genom att relevant information snabbt samlas in, tillgängliggörs digitalt och bearbetas. Bearbetningar av informationen är viktiga exempelvis för utformningen valfrihetssystem (betalning för utförande och rating av utförare) och för att rustande insatser ska kunna riktas till behövande. Men en datadriven arbetsmarknad är även nödvändig för att olika aktörer ska kunna koordinera sina insatser (exempelvis Arbetsförmedlingen, kommunerna, omställningsorganisationerna och organisationer i civilsamhället). Samordningen mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen är särskilt viktig för svaga grupper av arbetslösa, som annars riskerar att ”hamna mellan stolarna”


 • Vilken roll kommer du att ta inom Swedish JobTech?

Min roll inom Swedish JobTech kommer sannolikt att ha ett huvudfokus på att vara en brygga mellan föreningen och den policyrelevanta akademiska arbetsmarknadsforskningen. Som ett första steg i detta arbete ingår jag i föreningens analys-utskott.


 • Grattis till din nya roll i regeringens arbetsmarknadsråd! Vilka förväntningar har du på rådets arbete?

Förhoppningsvis kommer rådet att kunna bidra till en evidensbaserad svensk arbetsmarknadspolitik

Comments


Fler nyheter

bottom of page