top of page

Matchningskollen är live!

Uppdaterat: 31 aug. 2022

Swedish JobTech vill se hur matchningen på arbetsmarknaden utvecklas. Därför har vi genomfört en förstudie med målet att hitta, utvärdera och sammanställa tänkbara mätpunkter och tillvägagångssätt för att regelbundet, förslagsvis årligen, kunna följa upp utvecklingen av t.ex. mängden tillgänglig öppna data, utbudet av digitala matchningstjänster m.m.

Syftet med arbetet är att systematiskt över tid kunna utvärdera branschens

utveckling som helhet men även effekten av olika insatser inom arbetsmarknadsområdet. Sannolikt består mätningen av många olika datapunkter, båda kvalitativa och kvantitativa, sammanställda i en årlig rapport.


Som en del i denna förstudie visualiserar vi nu tillgängliga öppna data från SCB och Tillväxtverket och som du kan se på Matchningskollen:


Hur viktigt är det att mäta detta?

  • Inte alls

  • Lite viktigt

  • Väldigt viktigtFler nyheter

bottom of page