top of page

Nytt EU-projekt om egen data kickar igång!

MyData Global och ett konsortium av 14 partners lanserade idag projektet Data Space for Skills (DS4Skills). Projektet leds av DIGITALEUROPE, som förenar nyckelaktörer inom industri, utbildning och dataekosystem och som finansieras av Europeiska kommissionen under programmet Digital Europe Program. Syftet är att förbereda grunden för ett europeiskt datautrymme för färdigheter som stöder delning och åtkomst av kompetensdata.Den 12 oktober anordnade DS4Skills-konsortiet ett kick-off-möte i Bryssel och fastställde en detaljerad arbetsplan för projektet under de kommande 12 månaderna. Som en del av Europeiska kommissionens färdplan för att skapa gemensamma europeiska datautrymmen för olika områden fokuserar DS4Skills på att utveckla ett datautrymme för utbildning och färdigheter. Projektet är en förberedande åtgärd som ger input till ett framtida projekt om utbyggnaden av European Data Space for Skills.


Från svensk sida deltar Priva Innovation , medlem i Swedish JobTech, med expertkompetens genom deltagande av Patrik Andersson. Patrik har ett en gedigen kompetens och lång erfarenhet tillsammans med MyData. Projektet ligger i linje med det arbete som Swedish JobTech driver kring individens ägande och hantering av arbetsmarknadsdata och vi kommer att utnyttja detta projekt till att ytterligare stärka detta arbete. Är du intresserad att veta mer kan du kontakta Patrik Andersson.


Ett öppet, säkert och pålitligt utrymme för kompetensdata

Ett gemensamt datautrymme för färdigheter behövs mer än någonsin. Idag är information om kompetens, utbildningsprofiler, jobberbjudanden, utbildningsmöjligheter, statistisk information, forsknings- och innovationsinformation etc. spridd över ett stort antal offentliga och privata organisationer. Fragmenteringen av tillgänglig kompetensdata gör det svårt för både organisationer och individer att ta vara på möjligheter och hitta relevanta resurser när det behövs, särskilt i samband med accelererande digital transformation och automatisering.


DS4Skills-projektet bidrar till utvecklingen av ett säkert och pålitligt datautrymme för att stödja delning och åtkomst av kompetensdata för olika ändamål, såsom analytiska och statistiska ändamål, policyutveckling, återanvändning i innovativa applikationer, anpassning av utbildningsprogram till framväxande digitala behov, vilket ger rätt utbildning och anställningsrekommendationer för individer att omskola och uppgradera, och stärka individer med sina färdigheter.


Hur skapa engagemang i individens egen data?

En av DS4Skills kärnvärden är att säkerställa utvecklingen av ett individcentrerat kompetensdatautrymme. Därför är projektet utformat för att engagera sig med både offentliga och privata intressenter och involvera dem i att lägga grunden och tillvägagångssätten för kompetensdatautrymmet. Detta för att se till att användningsfallen och applikationerna passar deras behov vad gäller utbildning, träning och anställning, särskilt i ett sammanhang av personalisering av utbildning, kompetens samt rekrytering och matchning.


Projektet kommer att kartlägga relevanta intressenter för att säkerställa ett effektivt engagemang från de partners som redan är engagerade i olika datautrymmen och kompetensinitiativ och samtidigt underlätta inkluderingen av nya intressenter. Dessutom kommer DS4Skills att samarbeta med Data Spaces Support Centre som samordnar alla relevanta åtgärder på sektoriella datautrymmen.


Projektet bygger på det omfattande arbete som MyData Global har gjort med ämnet mänskligt centrerad persondata inom kompetensdatadomänen. Som projektpartner i DS4Skills-konsortiet leder MyData Global ett arbetspaket som levererar ritningen för upplägget och den framtida distributionen av datautrymmet för kompetens.


Läs hela pressreleasen här.

Opmerkingen


Fler nyheter

bottom of page