top of page

Under ytan på Swedish JobTech - Analys-utskottet
Detta är en fortsättning i Swedish JobTechs artikelserie om verksamheten och eldsjälarna som driver den digitala och datadrivna tekniken för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Jag heter Therese Wikberg och har under hösten 2023 intervjuat några av dessa och de utskott som de arbetar inom.


De fem olika utskotten som arbetar med sakfrågorna hos Swedish JobTech heter Startup, JobTech-priset, Operativa, Datadrivet lärande och Analys-utskottet som vi ska få läsa om nu.


Hej Anders, vem är du och varför är du engagerad i Swedish JobTech?


Jag är en nationalekonom som i snart 40 år har arbetat med arbetsmarknadspolitik. Idag är jag professor emeritus vid Uppsala universitet och forskare på IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

"Att vara med i utskottet för Analys handlar för mig om att brygga insatser mellan akademi och praktiker med vårt gemensamma intresse för att få till stånd en bättre arbetsmarknadspolitik."

Vad är syftet med utskottet?

För mitt deltagande är syftet att gifta ihop forskning och praktiknära personer och expertis. I det mötet uppstår något handlingskraftigt som bidrar till förbättrad kunskap om att nyttja, samla in och tillgängliggöra åtgärder för datadriven utveckling på den svenska arbetsmarknaden.

Forskningen och min input hjälper till med att säkerställa att insatserna kan bidra till att skapa infrastruktur för att samla in, tillhandahålla och sprida information om den svenska arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken.


Vilka ingår i utskottet?

Vi är ett relativt nystartat utskott och idag består vi av mig, Anders Ljungberg (UHR), Joakim Karlsson (ABF), Nils Carlberg (Triglyf) och Lars Sjöström (Swedish JobTech).


Vad har ni för planer under hösten och början på nästa år?

Utskottet har beslutat att sammanställa information om vilka aktörer som är viktiga i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Detta för att tydliggöra framtida koordinering och samordningsinsatser som kan vara lämpliga att verkställa för att minska arbetslösheten i Sverige. Tillgängliggörande av data och information är en nyckelfaktor där omställningsorganisationer och kommuner har en central roll, vilket leder till att vi nu i ett första steg ska genomföra en undersökning av de största omställningsorganisationerna för att ta reda på mer om vilken information de skulle kunna tillgängliggöra och hur detta skulle kunna underlättas.


Om läsaren vill engagera sig i ert arbete, hur kan de bidra?

Vi är intresserade av fler perspektiv i utformandet av frågebatteriet så hör gärna av dig till h.anders.forslund@gmail.

 

Jag fick även tillfälle att intervjua Anders Ljungberg som också ingår i Analys-utskottet.


Vem är du och varför är du medlem i Swedish JobTech?


Jag heter Anders Ljungberg och arbetar som analyschef på Universitets- och högskolerådet (UHR). Innan dess jobbade jag fem år på Arbetsförmedlingens analysavdelning och där jag var ansvarig för prognos- och statistikverksamheten. Jag vikarierade även en tid som analysdirektör på myndigheten. Jag har även en lång bakgrund på statistikmyndigheten SCB i olika roller såsom stabschef och enhetschef. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med analysfrågor.


Jag är medlem i Swedish JobTech sedan förra året och är nu med i föreningens analysutskott.

"Det kändes naturligt att gå med i föreningen då jag tror på att utnyttja digital och datadriven teknik för att få till en bättre matchning på svensk arbetsmarknad"

Här ser jag att föreningen har en viktig roll att spela som en möjliggörare och inspiratör.


Hur jobbar ni med frågor likt Analysutskottets agenda i er verksamhet idag och hur bidrar medlemskapet till att påverka detta ytterligare?


På UHR har vi precis initierat en översyn av vår antagningsstatistik och där ett av syftena har varit att få tips på hur vi kan jobba mer datadrivet och automatiserat. Arbetet är i sin linda och där jag ser att analysutskottet och Swedish JobTech kan bidra med inspiration och en plattform för kunskapsutbyte.


Vad önskar ni ska ske för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden?

Jag tror att det är viktigt att man fortsätter med att se över eventuella juridiska hinder för att myndigheter ska dela data med varandra. Jag ser det statistiska materialet som en viktig infrastrukturdel i ett demokratiskt land och som vi jag vill ska komma till användning och många till del. Fortsatt fokus på den digitala utvecklingen blir också viktig och inte minst att utnyttja möjligheterna som kommer av den snabba AI-utvecklingen. Här tror jag att föreningen har en viktig roll att spela som inspiratör och möjliggörare.


Comments


Fler nyheter

bottom of page