top of page

Värdet på data ökade med 900 %

Nej, något exakt värde på data finns inte men vi kan konstatera att föreningens ambition att använda data successivt ökar på många fronter. Swedish JobTech har sedan starten 2018 fokuserat på att applikationer och tjänster inom arbetsmarknadsområde i större utsträckning ska utnyttja data. Från myndighetsperspektivet sker positiva insatser från EU men vi tycker att det går långsamt fram i Sverige. Därför är vi glada och positiva till arbetet som Digg genomför i syfte att driva på utvecklingen inom svensk myndighetsförvaltning och den 28 mars genomförde Digg en väl genomarbetad och pedagogisk presentation om det värdefulla i att tillgängliggöra och nyttja datamängder.En värdefull datamängd är data som är förknippad med stora fördelar för samhället, miljön och ekonomin i och med att den finns tillgänglig för många. Det är data som är särskilt lämplig att använda för att skapa digitala tjänster och applikationer. Värdefulla datamängder omfattas av en särskild reglering i öppna data-direktivet och i öppna datalagen. Titta gärna på denna presentation i Digg forum

Comentários


Fler nyheter

bottom of page