top of page

Vill du delta i vår analysgrupp?

Vi har länge sökt efter bra statistik och indikatorer för att se hur arbetsmarknaden utvecklas genom utnyttjande av digitala och datadrivna verktyg. Föreningen har också bidragit i några projekt där man speciellt tittat på hur man kan dra slutsatser ur befintliga datamängder. Läs mer på https://www.swedishjobtech.se/datadriven-utveckling
Nu tar vi nästa steg i arbetet och skapar en analysgrupp med syftet att identifiera vad forskningen har gjort och gör inom arbetsmarknadsområdet i kombination med utvecklingen inom tech, öppna data och datadriven verksamhet. Avsikten är också att söka mönster och adressera idéer inom dessa områden.


Vi bjuder in dig som är, eller vill bli, medlem i föreningen att visa intresse för gruppen och/eller föreslå områden att studera samt ge exempel på sådant som har beforskats inom datadriven matchning.


Arbetsgruppen leds av föreningens ordförande Lars Sjöström och vi har knutit två mycket kompetenta och erfarna analytiker till gruppen;

Anders Forslund, Professor emeritus i nationalekonomi vid Uppsala universitet samt forskare vid institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.


Anders Ljungberg, Analyschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR), tidigare enhetschef vid Arbetsförmedlingens Analysavdelning och med ansvar för prognos- och statistikfrågor.


Är du intresserad skicka ett mail eller ring till Lars!

tel +46 70 575 96 36


Коментари


Fler nyheter