top of page

Medborgaren och dess data i centrum

De flesta behöver någon gång söka arbete som till stor del handlar om att distribuera nästan samma typ av information till olika aktörer och myndigheter. Det är orimligt att det ska vara ett heltidsjobb att söka jobb med alla ansökningshandlingar som ska upprättas och distribueras på nästan samma sätt till olika instanser. Detta skapar inlåsningseffekter till vissa organisationer eftersom det är tidskrävande och opraktiskt att manuellt flytta all information. 

MyData är en rörelse som syftar till att individer själva ska ha kontroll på data om sig själv.  Målet är att se vad detta skapar för potentiella möjligheter för den svenska arbetsmarknaden. Och som skapar en distribuerad och decentraliserad datalagring för information om individens CV-data. Därifrån kan individen göra den tillgänglig för de aktörer som har intresse att läsa eller skriva i datat men med utgångspunkt att individen alltid har kontroll på informationen. 

Swedish JobTech stödjer därför aktivt arbetet med egendata inom arbetsmarknadsområdet. Du kan läsa mer om det i NyTekniks artikel om Egen data.

bottom of page