top of page

Datadriven utveckling

Swedish JobTech verkar för en mer datadriven arbetsmarknad. 

Vad menar vi med det?

Jo, genom att  använda avancerad teknik samt tillgänglig data går det att skapa ett personligare, effektivare och mer tillgängligt sätt för arbetsgivare och arbetssökande att hitta varandra. Tack vare nya matchningsalgoritmer kan kandidater och arbetsgivare få fördelar som är unika för deras situation. Vi jobbar i form av en ideell förening för att förbättra den svenska arbetsmarknaden och hjälpa människor att hitta den perfekta jobbmatchningen.

Vi lyfter fram goda exempel på datadrivna tillämpningar och här hittar du några:

Matchningskollen.se

Är resultatet av en förstudie med målet att hitta, utvärdera och sammanställa tänkbara mätpunkter och tillvägagångssätt för att regelbundet, förslagsvis årligen, kunna följa upp utvecklingen av t.ex. mängden tillgänglig öppna data, utbudet av digitala matchningstjänster m.m

digitalskills.se

Assedon AB, ett av medlemsföretagen inom Swedish JobTech, har utvecklat digitalskills.se till Tillväxtverket och UKÄ som fått uppdrag att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kunde utvecklas.

Digitalskills.se är ett prognosverktyg som ger både historiska trender samt framskrivningar på kompetenser och yrkestitlar inom data/it genom att datadrivet analysera jobbannonser från Arbetsförmedlingens platsbank.

bottom of page