top of page
Image by Markus Spiske

Datadriven utveckling

Swedish JobTech verkar för en mer datadriven arbetsmarknad.Det innebär att vi hela tiden lyfter fram goda exempel på datadrivna tillämpningar och här hittar du några:

Matchningskollen.se

Är resultatet av en förstudie med målet att hitta, utvärdera och sammanställa tänkbara mätpunkter och tillvägagångssätt för att regelbundet, förslagsvis årligen, kunna följa upp utvecklingen av t.ex. mängden tillgänglig öppna data, utbudet av digitala matchningstjänster m.m

digitalskills.se

Assedon, ett av medlemsföretagen inom Swedish JobTech, har utvecklat digitalskills.se till Tillväxtverket och UKÄ som fått uppdrag att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kunde utvecklas.

Digitalskills.se är ett prognosverktyg som ger både historiska trender samt framskrivningar på kompetenser och yrkestitlar inom data/it genom att datadrivet analysera jobbannonser från Arbetsförmedlingens platsbank.

bottom of page