Image by Giorgio Trovato

Swedish JobTech delar för tredje året i rad ut priset där tidigare pris har gått till examensarbeten. I år utökar vi priset och delar ut i två kategorier; Bästa examensarbete respektive Bästa tjänst.

JobTech-prisets övergripande kriterium är att bidra till en mer öppen och hållbar arbetsmarknad.

Vi lyfter fram lösningar som leder till en effektivare matchning till exempel rena matchningstjänster men det kan också vara tjänster inom vägledning eller det som främjar livslångt lärande.

 

Vi premierar lösningar som:

  • Ger möjlighet till nyskapande samarbeten på arbetsmarknaden mellan olika aktörer, till exempel offentlig sektor, civilsamhälle, näringsliv och medborgare.

  • Använder öppna data

  • Delar med sig av data och öppen källkod

Både privatpersoner och organisationer kan nomineras och årets pristagare utses av föreningens styrelse.

Årets examensarbete erhåller 10 000 kr och nominering av förslag till pristagare kan ske fram till 2022-08-31.

 

Om du har frågor eller vill nominera någon hör av dig till Olle Lundin, tfn: 076-007 18 61.

Läs mer om årets nomineringar

Tidigare
JobTech-pristagare

nils.jpg

2021

Årets JobTech pris tilldelas Nils Söderkvist och hans examensarbete ”Recommendation system for job coaches” skrivet på civilingenjörsutbildningen i informationsteknologi på Uppsala universitet.

Nils har på ett nytänkande sätt studerat hur datadrivna metoder kan användas för att förbättra effektiviteten i anvisade stödinsatser av Arbetsförmedlingen med hjälp av data från en leverantör av tjänsten stöd och matchning. Studien undersöker hur uppgifter om den arbetssökande i relation till val av jobbcoach samt genomförda aktiviteter under stödinsatsen påverkar huruvida personen hamnat och stannat i anställning eller inte. Med utgång i en grafdatabas utreder studien olika rekommendationsmodeller för att kunna ge förslag på lämplig jobbcoach och aktiviteter givet tidigare lyckade matchningar med liknande deltagare.

 

Juryns bedömning lyder:

"Arbetet väcker intressanta idéer om hur datadrivna och nyskapande lösningar kan leda till förbättringar och effektiviseringar i en relativt analog bransch. Rapporten är välskriven och pedagogiskt presenterad för fortsatt spridning och användning av resultatet hos berörda intressenter. På så sätt uppmuntrar Nils arbete nyskapande samarbeten mellan flera olika aktörer på arbetsmarknaden och kan genom vidare utveckling bidra till att systemet som helhet blir bättre på att hjälpa fler personer till anställning."

74674445_2520040171564802_5248381664127614976_n_edited_edited.jpg

2020

Joakim Eklund och Fred Isaksson från Uppsala Universitet

 "Identifying & Evaluating System Components for Cognitive Trust in AI-Automated Service Encounters" 

 

Årets pris gick till ovanstående examensarbete med motiveringen :

 

" Examensarbetet belyser och adresserar vikten av tillit och förtroende för AI-lösningar, aspekter som arbetsmarknadens aktörer bör ta med sig i sina respektive digitala transformationer och vid utveckling av nya AI-baserade stöd- och matchningslösningar.

Genom ett välgrundat analysarbete kombinerat med en teknisk prototyp har författarna presenterat en innovativ och pedagogisk lösning för en effektivare vägledning på svensk arbetsmarknad. Examensarbetet utgår från ett open source-perspektiv samt har stor potential och genomförbarhet för att kunna ligga till grund för fortsatt utveckling"