Image by Giorgio Trovato

JobTech-priset delas ut till den person eller organisation som ökat förståelsen för hur datadrivna tillämpningar bidrar till en förbättrad matchning och vägledning på arbetsmarknaden. Nomineringar kan avse allt ifrån examensarbeten till informationsinsatser samt utvecklingen av nyskapande produkter och tjänster.

 

Både privatpersoner och organisationer kan nomineras och årets pristagare utses av föreningens styrelse.

Relevans och potential som bedöms är:

  • I vilken mån det visar vägen för ett nytt sätt att utveckla arbetsmarknaden till att få en effektivare matchning och vägledning. 

  • I vilken mån öppna data, öppen källkod och algoritmer använts på en nyskapande sätt.

  • I vilken mån arbetet ger möjlighet till nyskapande samarbeten mellan olika aktörer på arbetsmarknaden (offentlig sektor, civilsamhälle, näringsliv och medborgare). 

  • möjlighet till fortsatt uppskalning, spridning och användning av resultatet.

  • möjlighet och pedagogik till att dela med sig lärdomar och resultat.

Årets pristagare erhåller 10 000 kr och nominering av förslag till pristagare kan ske fram till 2022-08-31.

 

Om du har frågor eller vill nominera någon hör av dig till Olle Lundin, tfn: 076-007 18 61.

Tidigare
JobTech-pristagare

nils.jpg

2021

Årets JobTech pris tilldelas Nils Söderkvist och hans examensarbete ”Recommendation system for job coaches” skrivet på civilingenjörsutbildningen i informationsteknologi på Uppsala universitet.

Nils har på ett nytänkande sätt studerat hur datadrivna metoder kan användas för att förbättra effektiviteten i anvisade stödinsatser av Arbetsförmedlingen med hjälp av data från en leverantör av tjänsten stöd och matchning. Studien undersöker hur uppgifter om den arbetssökande i relation till val av jobbcoach samt genomförda aktiviteter under stödinsatsen påverkar huruvida personen hamnat och stannat i anställning eller inte. Med utgång i en grafdatabas utreder studien olika rekommendationsmodeller för att kunna ge förslag på lämplig jobbcoach och aktiviteter givet tidigare lyckade matchningar med liknande deltagare.

 

Juryns bedömning lyder:

"Arbetet väcker intressanta idéer om hur datadrivna och nyskapande lösningar kan leda till förbättringar och effektiviseringar i en relativt analog bransch. Rapporten är välskriven och pedagogiskt presenterad för fortsatt spridning och användning av resultatet hos berörda intressenter. På så sätt uppmuntrar Nils arbete nyskapande samarbeten mellan flera olika aktörer på arbetsmarknaden och kan genom vidare utveckling bidra till att systemet som helhet blir bättre på att hjälpa fler personer till anställning."

74674445_2520040171564802_5248381664127614976_n_edited_edited.jpg

2020

Joakim Eklund och Fred Isaksson från Uppsala Universitet

 "Identifying & Evaluating System Components for Cognitive Trust in AI-Automated Service Encounters" 

 

Årets pris gick till ovanstående examensarbete med motiveringen :

 

" Examensarbetet belyser och adresserar vikten av tillit och förtroende för AI-lösningar, aspekter som arbetsmarknadens aktörer bör ta med sig i sina respektive digitala transformationer och vid utveckling av nya AI-baserade stöd- och matchningslösningar.

Genom ett välgrundat analysarbete kombinerat med en teknisk prototyp har författarna presenterat en innovativ och pedagogisk lösning för en effektivare vägledning på svensk arbetsmarknad. Examensarbetet utgår från ett open source-perspektiv samt har stor potential och genomförbarhet för att kunna ligga till grund för fortsatt utveckling"