JobTech-priset 2020

Föreningen vill bidra till att datadriven utveckling av arbetsmarknaden tas in i ett akademiskt perspektiv och instiftade därför ett pris på 10 000 kr till bästa examensarbete/uppsats inom arbetsmarknadsområdet.

Swedish JobTech Teknikutskott bestående av Olle Lundin (Swedish JobTech), Jonas Södergren (Arbetsförmedlingen) samt Johan Linåker (Lunds Universitet) har till vinnare 2020 utsett Joakim Eklund och Fred Isaksson från Uppsala Universitet för sitt examensarbete "Identifying & Evaluating System Components for Cognitive Trust in AI-Automated Service Encounters"

Motivering är  " Examensarbetet belyser och adresserar vikten av tillit och förtroende för AI-lösningar, aspekter som arbetsmarknadens aktörer bör ta med sig i sina respektive digitala transformationer och vid utveckling av nya AI-baserade stöd- och matchningslösningar.

Genom ett välgrundat analysarbete kombinerat med en teknisk prototyp har författarna presenterat en innovativ och pedagogisk lösning för en effektivare vägledning på svensk arbetsmarknad. Examensarbetet utgår från ett open source-perspektiv samt har stor potential och genomförbarhet för att kunna ligga till grund för fortsatt utveckling"

Bakgrund

Föreningen vill bidra till att datadriven utveckling av arbetsmarknaden tas in i ett akademiskt perspektiv och har därför instiftat ett pris till bästa examensarbete/uppsats inom arbetsmarknadsområdet med fokus på datadriven matchning och vägledning.

 

Examensarbetet kan behandla detta ur olika perspektiv, exempelvis personalvetenskap, systemutveckling och beteendevetenskap.

 

Vid anmälningstillfället måste arbetet vara examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning. Examineringen ska ha skett under innevarande eller föregående år.

 

Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator. Dessutom ska ett exemplar, eller länk, av uppsatsen skickas in. 

 

Anmälan skickas per e-post till olle.l.lundin@gmail.com

 

Bifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen.

 

Anmälan kan göras fram till den 30 juni och vinnare meddelas i oktober.

 

Prissumman är på 10 000 kr.

Vid frågor kontakta:

Olle Lundin, tfn: 076-007 18 61, eller e-post: olle.l.lundin@gmail.com

  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2020