JobTech-priset

74674445_2520040171564802_52483816641276

2020 - 

Juryn bestående av Olle Lundin (Swedish JobTech), Jonas Södergren (Arbetsförmedlingen) samt Johan Linåker (Lunds Universitet)  utsåg Joakim Eklund och Fred Isaksson från Uppsala Universitet för sitt examensarbete "Identifying & Evaluating System Components for Cognitive Trust in AI-Automated Service Encounters" med motiveringen :

 

" Examensarbetet belyser och adresserar vikten av tillit och förtroende för AI-lösningar, aspekter som arbetsmarknadens aktörer bör ta med sig i sina respektive digitala transformationer och vid utveckling av nya AI-baserade stöd- och matchningslösningar.

Genom ett välgrundat analysarbete kombinerat med en teknisk prototyp har författarna presenterat en innovativ och pedagogisk lösning för en effektivare vägledning på svensk arbetsmarknad. Examensarbetet utgår från ett open source-perspektiv samt har stor potential och genomförbarhet för att kunna ligga till grund för fortsatt utveckling"

2021 - 

För 2021 kommer priset att delas ut till den person eller organisation som ökat förståelsen för hur datadrivna tillämpningar bidrar till en förbättrad matchning och vägledning på arbetsmarknaden. Nomineringar kan avse allt ifrån examensarbeten till informationsinsatser samt utvecklingen av nyskapande produkter och tjänster.

 

Både privatpersoner och organisationer kan nomineras och årets pristagare utses av föreningens styrelse.

Relevans och potential som bedöms är:

  • I vilken mån det visar vägen för ett nytt sätt att utveckla arbetsmarknaden till att få en effektivare matchning och vägledning. 

  • I vilken mån öppna data, öppen källkod och algoritmer använts på en nyskapande sätt.

  • I vilken mån arbetet ger möjlighet till nyskapande samarbeten mellan olika aktörer på arbetsmarknaden (offentlig sektor, civilsamhälle, näringsliv och medborgare). 

  • möjlighet till fortsatt uppskalning, spridning och användning av resultatet.

  • möjlighet och pedagogik till att dela med sig lärdomar och resultat.

Nominering av förslag till pristagare kan ske fram till 2021-08-31.

Årets pristagare erhåller 10 000 kr och genomför en presentation under JobTech-dagen.

 

Om du har frågor eller vill nominera någon hör av dig till Olle Lundin, tfn: 076-007 18 61.