Sponsorer och Partners

Swedish JobTech utvecklar samarbeten med organisationer verksamma inom jobtech i Sverige. 

Sponsorer

Partners

Nike Hiller

Openhack är en ideell organisation som arbetar för att åstadkomma lösningar med hjälp av open source-teknik. 

Vi samarbetar i frågor som rör den digitala utvecklingen på arbetsmarknaden vad gäller jobtech.

Kontaktperson

Fredrik von Essen

Digital Skills and Jobs Coalition syftar till att knyta samman alla goda krafter i EU för att främja digital kompetens. I Sverige finns en koalition av organisationer som fokuserar på att utveckla den digitala kompetensen. Vi samarbetar med fokus på att öka den digitala kompetensen på den svenska arbetsmarknaden. 

Kontaktperson

Nils Carlberg

Promise är en branschförening för företag som verkar inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier. Promise ska stärka branschen och öka kunskapen om hur medlemsföretagen bidrar till att utveckla organisationers verksamhet. 

Vi samarbetar i frågor som rör livslångt lärande på arbetsmarknaden.

Kontaktperson

Carolina Emanuelsson

Hack for Sweden verkar för att öka nyttan och tillämpningen av öppna data i Sverige. Syftet är att tillgängliggör det offentliga Sveriges öppna data så att nya innovationer kan skapas i samverkan med civilsamhället, näringslivet, intresseorganisationer och andra aktörer. Vi samarbetar kring öppna data på arbetsmarknaden

Kontaktperson

  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2020 - Föreningens besöksadress: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45, Stockholm