top of page
marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash.jpg

Om föreningen

Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska arbetsmarknaden genom utnyttjande av digital och datadriven teknik. Det är också en plattform för HR-organisationer, företag, entreprenörer och myndigheter som vill delta i utvecklingen av arbetsmarknaden.

 

Föreningen ska verka för en hållbar och seriös arbetsmarknad med fokus på hur teknikutvecklingen kan stötta och driva svensk arbetsmarknad in i framtiden.

Vi är obundna och fristående från alla aktörer. Vi strävar efter att etablera samarbeten med andra aktörer och stödjer bl.a. Arbetsförmedlingens satsning på ett digitalt ekosystem.

Vi startade 2019 med att etablera en styrelse och genomförde ett antal event.  Under 2019 kom våra första partner/medlemmar ombord och vi fortsätter vår resa i syfte att driva på utvecklingen mot en mer digitaliserad och datadriven arbetsmarknad. Vi genomför egna, och marknadsför andras, event samt ger ut ett månatligt nyhetsbrev.

Som medlem deltar du i föreningens arbete där vi:

 • Engagerar oss i grupper kring bl.a. standardisering, etik- och diskrimineringsfrågor, dataintegritet samt öppna data.

 • Driver frågor och påverkar politiker i frågor som är viktiga för att våra medlemmar ska kunna utveckla den digitala matchningen och jobbmarknaden.

 • Ger förslag på ändring av regler och lagar som effektiviserar arbetsmarknaden.

 • Bidrar med stöd samt skapar samverkan mellan olika aktörer vid ansökningar av medel till utvecklingsprojekt och innovationer.

 • Är ett forum för reflektion och tolkning kring etik- och diskrimineringsfrågor samt dataintegritet.

 • Arbetar för att standarder utvecklas så att data kan flöda fritt mellan olika intressenter.

 • Arbetar för att främja open source-lösningar.

 • Är en länk till Arbetsförmedlingens satsning med att utveckla arbetsmarknadens digitala ekosystem

​Föreningen drivs som en ideell förening där medlemsavgifterna används till att finansiera föreningens event. Allt arbete i styrelse och utskott görs ideellt och vill du stödja föreningen får du gärna bli medlem eller helt enkelt bidra med ett valfritt belopp genom att swisha till 123 118 73 76.

För 2022 är medlemsavgiften:

 • 10 000 kr/år för företag, myndigheter och andra organisationer

 • 500 kr/år för privatpersoner

 • kostnadsfritt i 1 år för nystartade företag inom jobtech-området

 • kostnadsfritt för studenter

john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash.jpg
bottom of page