top of page
Allmänt om öppna data

 

Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, i princip till vad som helst utan hinder i form av kostnader eller licenser. Det kan handla om tidtabeller för kollektivtrafik, statistik, geodata, demografi och mycket annat. Öppna data möjliggör både samhällsnyttiga och praktiska tjänster samt effektiviseringar inom bland annat sjukvård och kommuner. Mängder av ny data skapas varje dag inom offentlig verksamhet. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, förvaltar en webbplats med många fler exempel på öppna data  .

Internetstiftelsen beskriver att ett omfattande arbete pågår för att göra denna information mer lättillgänglig. På många sätt kan öppna data ses som en förlängning av offentlighetsprincipen. En exemplarisk myndighet bör ta fram en strategi för att systematiskt arbeta med öppna data. Forskning visar att samhällsvinsterna blir stora när myndigheter publicerar öppna data.  Men öppna data bidrar också till ökad transparens i samhället och som en konsekvens mer upplysta medborgare och en förbättrad demokrati.

Många myndigheter i Sverige tillgängliggör redan öppna data, men det är inte alltid lätt att använda informationen. Den kan vara svår att hitta, och olika verksamheter använder olika standarder.

 

När det gäller tillgängliggörandet av öppna data inom offentlig sektor har Sverige en lång väg kvar för att komma ikapp många andra länder. I rapporten Government at a glance från OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, hamnar Sverige på plats 32 av de 33 medlemsländerna i avsnittet som rör öppna data. Bara Litauen ligger efter Sverige på listan som toppas av Sydkorea och Frankrike. Här kan du läsa rapporten från OECD  .

Öppna data för arbetsmarknaden

JobTech Development är Arbetsförmedlingens satsning på en hållbar och gemensam infrastruktur för digitala matchningstjänster i Sverige. De samverkar med andra kring öppna data och standarder i ett digitalt ekosystem med syfte att möjliggöra transformationen och bidra till en mer inkluderande, kompetensbaserad och datadriven arbets- och utbildningsmarknad där livslångt lärande har en central plats.

bottom of page