top of page
Image by Campaign Creators

Ett av föreningens syften är att få fler aktörer att utveckla datadrivna tjänster. Därför inbjuder vi startups till att delta i vårt startup-program. Du kan läsa om några av våra tidigare deltagare Assedon, Jobello , MyIndicators , Rehappen och Employchain

Startup-programmet innebär att vi stödjer våra startups med kontakter och samarbetsprojekt för utveckling av nya tjänster till arbetsmarknaden. Vi medverkar till att synliggöra deras tjänster och bidrar till att sätta upp specifika fokus- och testgrupper för produkter och tjänster.  Genom föreningens erfarenheter av Arbetsförmedlingens organisation och utveckling av tjänster kring öppna data, JobTech Dev, underlättas startup-företagens dialog med rätt instans inom Arbetsförmedlingen.

 

Föreningen ger också tillgång till coworking space på The Park i Stockholm.

Startup-gruppen träffas månadsvis till gemensamma workshops och föreläsningar och som startupmedlem kan du delta i föreningens ordinarie arbete i den takt och ambition du själv väljer. 

Under 2024 är Eva von Wernstedt ansvarig för startup-gruppen och tillsammans med Mattias Säker arbetar de för att utveckla verksamheten.​

Startup-medlemmar deltar subventionerat och för närvarande har årsmötet fastställt följande avgifter:

  • År 1 - 0 kr

  • År 2 - 500 kr

  • År 3 - 1000 kr

  • År 4 - 2000 kr

  • År 5 - 4000 kr

 

Om du känner att ni är ett startup-företag inom arbetsmarknadsområdet kan ni ansöka om medlemskap här.

Beslut om deltagande i startup-programmet tas sedan av föreningens styrelse

Startup-medlemmar 2024

bottom of page