top of page

Jonas Bäckelin arbetar som objektspecialist och utbildningsdesigner på Adda Kompetens, som på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bidrar till att kommuner och regioner står bättre rustade för att leverera framtidens välfärd. Under 2023 avslutade Jonas magisteruppsatsen Datadrivna beslut inom livslångt lärande inom ämnesområdet utbildningsteknologi vid Linnéuniversitetet.

Forskare från Lunds universitet har studerat Arbetsförmedlingen och realiseringen av Jobtech-plattformen och därigenom även Arbetsförmedlingens resa från att primärt leverera jobbmatchningstjänster till att möjliggöra skapandet av dessa.

 

Jobbtech-plattformen erbjuder en infrastruktur för öppen innovation som kan användas av ett ekosystem med tredjepartsaktörer och medborgare. Dessa kan nyttja plattformen för att skapa nya teknologier, produkter och tjänster baserade på de resurser som plattformen tillhandahåller. Exempel på resurser inkluderar öppen källkod, öppen data, öppna standarder, och öppna programmeringsgränssnitt. 

 

Jobtech-plattformen möjliggör därmed ekosystemets medlemmar att samarbeta och gemensamt skapa lösningar som potentiellt kan medföra bättre jobbmatchningstjänster, en accelererad innovation och nya affärsmöjligheter, samt kostnadsbesparingar genom delat underhåll och kortare utvecklingstider.

Ansvarig forskare är Johan Linåker som tidigare fokuserat på hur mjukvaruintensiva företag kan ta affärsmotiverade beslut om vad som ska delas som öppen källkod, samt hur de ska engagera sig i de communityn som utvecklar den öppna källkoden. Johan har undersökt hur incitament kan skapas för att vilja gå med och samarbeta inom plattformens ekosystem, hur Arbetsförmedlingen bör orkestrera och facilitera samarbetet inom ekosystemet, samt hur ekosystemets hälsa kan mätas och underhållas.

 

Målet med forskningsprojektet var dels att bidra till en lyckad realisering av Jobtech-plattformen, samt dels att ta fram metoder som kan användas av andra organisationer inom offentlig sektor för att nyttja kraften av öppen innovation i deras pågående eller framtida digitala transformationer

Profil.png
bottom of page