top of page

Operativa utskottet

Deltagare: Lars Sjöström (Swedish JobTech), Olle Lundin (Swedish JobTech)

Beskrivning: Utskottet ansvarar för att planera och genomföra operativa aktiviteter såsom seminarier, webbinarier och nyhetsbrev. Utskottet ansvarar även för att föreningens hemsida utvecklas och förvaltas.

JobTech-priset

Deltagare: Olle Lundin (Swedish JobTech), Johan Linåker (RISE), Jonas Södergren (Arbetsförmedlingen JobTech Dev), Fred Isaksson (Assedon), Mattias Axell (Meta Solutions), Maria Dalhage (Arbetsförmedlingen JobTech Dev), Nils Carlberg (Triglyf), Carolina Emanuelsson (Aliby).

Beskrivning:  Utskottet ansvarar för att nominera kandidater och utse vinnare i föreningens årliga JobTech-pris. 

Startup-utskottet

Deltagare: Eva von Wernstedt (Stockholm Stad) samt föreningens startup-medlemmar 

Beskrivning: Utskottet består av föreningens startup-medlemmar som tillsammans träffas och diskuterar intressanta problem och möjligheter för nyetablerade företag. 

Analys-utskottet

Deltagare: Lars Sjöström (Swedish JobTech), Anders Forslund (IFAU), Anders Ljungberg (UHR), Joakim Karlsson (ABF).

Beskrivning: Utskottet består av medlemmar som i sitt ordinarie arbete följer utvecklingen av den digitala och datadrivna matchningen på arbetsmarknaden. För närvarande arbetar utskottet med en kartläggning av öppna data som syftar till att svenska arbetsmarknad​ blir mer datadriven.

Utskottet - lärande i arbetslivet

Deltagare: Jonas Bäckelin (Adda Kompetens), Nils Carlberg (Triglyf), Olle Lundin (Swedish JobTech), Lars Sjöström (Swedish JobTech)

Beskrivning: Utskottet arbetar med frågor kring kompetensomställning för att vara aktuell på arbetsmarknaden genom upskilling och reskilling.  Några av de områden vi tittar på under 2023 är införandet av mikromeriter och blockchain teknologi. 

Vill du också engagera dig och bidra till en mer datadriven och effektivare arbetsmarknad?

Kontakta någon i styrelsen!

bottom of page