top of page

Mycket av föreningens arbete sker i våra utskott. Som medlem är du varmt välkommen att delta i något av våra utskott, antingen du är expert inom området eller om du har ett stort intresse. Våra utskott växer fram dynamiskt och väljer själva hur arbete bedrivs. Här ser du en aktuell beskrivning av våra nuvarande utskott och aktiviteter:​

Inga kommande evenemang för tillfället

Operativa utskottet

Deltagare: Lars Sjöström (Swedish JobTech), Olle Lundin (Swedish JobTech)

Beskrivning: Utskottet ansvarar för att planera och genomföra operativa aktiviteter såsom seminarier, webbinarier och nyhetsbrev. Utskottet ansvarar även för att föreningens hemsida utvecklas och förvaltas.

JobTech-priset

Deltagare: Olle Lundin (Swedish JobTech)

Beskrivning:  Utskottet ansvarar för att nominera kandidater och föreslå vinnare i föreningens årliga JobTech-pris som beslutas av styrelsen.

Startup-utskottet

Deltagare: Eva von Wernstedt (Stockholm Stad) och Mattias Säker (Virtual Days) samt föreningens startup-medlemmar 

Beskrivning: Utskottet består av föreningens startup-medlemmar som tillsammans träffas och diskuterar intressanta problem och möjligheter för nyetablerade företag. 

Analys-utskottet

Deltagare: Lars Sjöström (Swedish JobTech), Anders Forslund (IFAU), Anders Ljungberg (UHR), Joakim Karlsson (ABF), Nils Carlberg (Triglyf)

Beskrivning: Utskottet består av medlemmar som i sitt ordinarie arbete följer utvecklingen av den digitala och datadrivna matchningen på arbetsmarknaden. Utskottet arbetar med en kartläggning av öppna data som syftar till att svenska arbetsmarknad​ blir mer datadriven.

Utskottet för datadrivet lärande

Deltagare: Jonas Bäckelin (Adda Kompetens), Nils Carlberg (Triglyf), Olle Lundin (Swedish JobTech), Lars Sjöström (Swedish JobTech), Anders Lundberg (Nordiskt Valideringsforum)

Beskrivning: Utskottet arbetar med frågor kring kompetensomställning för att vara aktuell på arbetsmarknaden genom upskilling och reskilling.  Några av de områden vi tittar på är införandet av mikromeriter och blockchain teknologi. 

Vill du också engagera dig och bidra till en mer datadriven och effektivare arbetsmarknad?

Kontakta någon i styrelsen!

bottom of page