JobTech är en del i ett större sammanhang där myndigheter tillsammans med andra aktörer ser till att tjänster utvecklas och tillhandahålls för medborgarna inom olika områden. Olika områden har kommit olika långt och har olika förutsättningar. Gemensamt för alla områden är att medborgar-nas data står i centrum och bör ligga till grund för myndigheternas utvecklingsprioriteringar. 

Visionen är att etablera ett digitalt ekosystem för arbetsmarknaden. För att initiera detta har Arbetsförmedlingen skapat en Jobtech-avdelning med syfte att skapa en digital infrastruktur i form av open source-lösningar. 

JobTech Ekosystem

Ekosystemet ska visa på olika aktörers roller, processer samt applikationer. Föreningens målsättning är att arbeta för att det utvecklas en karta över jobtech-området. Ovanstående bild är hämtad från Arbetsförmedlingens svar till regeringen 2019-11-01. Du kan läsa mera i kapitel 7.2 där bilden finns på sidan 230.

  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2020 - Föreningens besöksadress: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45, Stockholm