I enlighet med GDPR samtycker jag till att Swedish JobTech får lagra kontaktinformation enligt nedanstående formulär för att skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar till mig i framtiden. Jag kan när som helst meddela att jag inte längre vill ta del av dessa och att jag vill bli raderad ur Swedish JobTech system.

  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2020