Som medlem deltar du i föreningens arbete där vi:

Erbjudande

 • Engagerar oss i grupper kring bl.a. standardisering, etik- och diskrimineringsfrågor, dataintegritet samt öppna data.

 • Driver frågor och påverkar politiker i frågor som är viktiga för att våra medlemmar ska kunna utveckla den digitala matchningen och jobbmarknaden.

 • Ger förslag på ändring av regler och lagar som effektiviserar arbetsmarknaden.

 • Följer hur Arbetsförmedlingen använder sina resurser och arbetar för bättre förutsättningar för våra medlemmar i den transformation som Arbetsförmedlingen genomgår.

 • Bidrar med stöd samt skapar samverkan mellan olika aktörer vid ansökningar av medel till utvecklingsprojekt och innovationer.

 • Är ett forum för reflektion och tolkning kring etik- och diskrimineringsfrågor samt dataintegritet.

 • Arbetar för att standarder utvecklas så att data kan flöda fritt mellan olika intressenter.

 • Arbetar för att främja open source-lösningar.

 • Är en länk till statens satsning med att utveckla arbetsmarknadens digitala ekosystem och MyData

 • Twitter Social Ikon
 • Linkedin Social Ikon
 • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2020 - Föreningens besöksadress: H2 Health Hub, Hälsingegatan 45, Stockholm