För 2020 är medlemsavgiften:
 • 10 000 kr/år för företag, myndigheter och andra organisationer
 • 500 kr/år för privatpersoner
 • kostnadsfritt i 1 år för nystartade företag inom jobtech-området
 
Föreningen drivs som en ideell förening där medlemsavgifterna används till att finansiera föreningens event. Merparten av föreningens arbete sker genom ideellt arbete och vill du stödja detta får du gärna bli medlem eller helt enkelt bidra med ett valfritt belopp genom att swisha till 123 118 73 76.
Som medlem deltar du i föreningens arbete där vi:
 • Engagerar oss i grupper kring bl.a. standardisering, etik- och diskrimineringsfrågor, dataintegritet samt öppna data.

 • Driver frågor och påverkar politiker i frågor som är viktiga för att våra medlemmar ska kunna utveckla den digitala matchningen och jobbmarknaden.

 • Ger förslag på ändring av regler och lagar som effektiviserar arbetsmarknaden.

 • Bidrar med stöd samt skapar samverkan mellan olika aktörer vid ansökningar av medel till utvecklingsprojekt och innovationer.

 • Är ett forum för reflektion och tolkning kring etik- och diskrimineringsfrågor samt dataintegritet.

 • Arbetar för att standarder utvecklas så att data kan flöda fritt mellan olika intressenter.

 • Arbetar för att främja open source-lösningar.

 • Är en länk till Arbetsförmedlingens satsning med att utveckla arbetsmarknadens digitala ekosystem

 • Twitter Social Ikon
 • Linkedin Social Ikon
 • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2020