Föreningens styrelse

Lars Sjöström
Ordförande

lars.sjostrom@virgokonsult.se

Ann-Therese Enarsson
Vice Ordförande

ann-therese.enarsson@futurion.se

Eva von Wernstedt
eva.von.wernstedt@gmail.com
Maria Mattsson Mähl
maria.m.mahl@alphace.se
Åsa Lindh
asa.lindh@tsn.se
Olle Lundin
Initiativtagare

olle.l.lundin@gmail.com

Styrelsens utskott

 

Då föreningen växer vill vi hitta former för att ta tillvara kunskap och engagemang hos våra nuvarande och potentiella medlemmar. Genom utskott kan vi effektivare kanalisera, utveckla och driva frågor som både utvecklar utskottsdeltagarna och föreningen samtidigt som vi påverkar arbetsmarknaden. 

 

Utskottens struktur

  • Beslut om utskott tas i styrelsen. 

  • Varje utskott leds av en ansvarig  som utses av och rapporterar till styrelsen. Om den ansvarige ej är styrelsemedlem adjungeras hen till styrelsemötet.

  • Utskottet består av deltagare som utses av utskottets ansvarige. Deltagare kan vara både medlem eller icke medlem i föreningen. Vid start av nytt utskott ska föreningens medlemmar tillfrågas om intresse för deltagande.

För närvarande finns följande utskott etablerade:

Operativa utskottet

Deltagare: Lars Sjöström (ansv), Olle Lundin, Eva von Wernstedt

Beskrivning: Utskottet ansvarar för att planera och genomföra operativa aktiviteter såsom seminarier, webbinarier och nyhetsbrev. Utskottet ansvarar även för att föreningens hemsida ,inklusive bloggen, utvecklas och förvaltas.

Teknikbedömningsutskottet 

Deltagare: Olle Lundin (ansv), Johan Linåker Lunds Universitet, Jonas Södergren Arbetsförmedlingen

Beskrivning: Utskottet består av medlemmar som i sitt ordinarie arbete följer utvecklingen av den digitala och datadrivna matchningen på arbetsmarknaden. Utskottet ansvarar för att utse vinnare i föreningens JobTech-pris. Utskottet undersöker möjligheterna att driva på transparensen genom att auktorisera “Öppna digitala tjänster på arbetsmarknaden”. I begreppet ingår bl.a. utnyttjandet av öppna och gemensamma standarder såsom open source samt transparens i algoritmer och datakällor.

Datautskottet 

Under etablering under ledning av Jonas Jegers

Startup-utskottet

Under etablering under ledning av Maria Mattsson Mähl

  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2020