Föreningens styrelse

Lars Sjöström.jpg
Lars Sjöström
Ordförande

lars.sjostrom@virgokonsult.se

Atte.jpg
Ann-Therese Enarsson
Vice Ordförande

ann-therese.enarsson@futurion.se

eva_profilbild1.jpg
Eva von Wernstedt
eva.von.wernstedt@gmail.com
30515910_10155663842121731_8640534598146
Maria Mattsson Mähl
maria.m.mahl@alphace.se
linkenIn.jpg
IMG_0951.JPG
Olle Lundin
Initiativtagare

olle.l.lundin@gmail.com

Styrelsens utskott

 

Då föreningen växer vill vi hitta former för att ta tillvara kunskap och engagemang hos våra nuvarande och potentiella medlemmar. Genom utskott kan vi effektivare kanalisera, utveckla och driva frågor som både utvecklar utskottsdeltagarna och föreningen samtidigt som vi påverkar arbetsmarknaden. 

 

Utskottens struktur

  • Beslut om utskott tas i styrelsen. 

  • Varje utskott leds av en ansvarig  som utses av och rapporterar till styrelsen. Om den ansvarige ej är styrelsemedlem adjungeras hen till styrelsemötet.

  • Utskottet består av deltagare som utses av utskottets ansvarige. Deltagare kan vara både medlem eller icke medlem i föreningen. Vid start av nytt utskott ska föreningens medlemmar tillfrågas om intresse för deltagande.

För närvarande finns följande utskott etablerade:

Operativa utskottet

Deltagare: Lars Sjöström (ansv), Olle Lundin, Jonas Jegers

Beskrivning: Utskottet ansvarar för att planera och genomföra operativa aktiviteter såsom seminarier, webbinarier och nyhetsbrev. Utskottet ansvarar även för att föreningens hemsida utvecklas och förvaltas.

Teknikutskottet 

Deltagare: Olle Lundin (ansv), Johan Linåker RISE, Jonas Södergren Arbetsförmedlingen, Fred Isaksson Assedon, Mattias Axell Meta Solutions.

Beskrivning: Utskottet består av medlemmar som i sitt ordinarie arbete följer utvecklingen av den digitala och datadrivna matchningen på arbetsmarknaden. Utskottet ansvarar för att utse vinnare i föreningens årliga JobTech-pris. 

Startup-utskottet

Deltagare: Maria Mattsson Mähl (ansv) samt föreningens startup-medlemmar 

Beskrivning: Utskottet består av föreningens startup-medlemmar som tillsammans träffas och diskuterar intressanta problem och möjligheter för nyetablerade företag. Utskottet träffas första måndagen i varje månad.