top of page
tidning

Läs mer om:

Vad skriver pressen om JobTech ?

... Genom JobTech Development kan utvecklande matchningsaktörer arbeta i öppna nätverk för att samverka och dela data. Där finns öppna data, standarder och öppen källkod fritt tillgängligt för alla att använda. Kort sagt en kooperativ plattform att bygga vidare på.

Coompanion 2021-11-25

Den första upplagan av Sweden API Award 2021 har korat en vinnare på självaste Internetdagarna! Och det svenska API:et har klivit fram ur kulisserna, ut i strålkastarljuset där denna bärande del i samhällsbygget hör hemma. Och vinnaren är Jobstream av Arbetsförmedlingen / JobTech Development

Internetdagarna 2021-11-22

Öppen källkod och bättre samarbete behövs för digitaliseringen av offentlig sektor och vill vi bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter måste vi börja samverka, skriver företrädare för myndighetsnätverket Nosad där Arbetsförmedlingen JobtechDev ingår.

Computer Sweden 2021-03-18

 

Anders Thoresson på podden Digitalsamtal pratar med Maria Dalhage som berättar om Arbetsförmedlingens arbete med öppen data och öppen källkod. Det blir också några minuter om samarbete och erfarenhetsutbyte mellan olika delar av offentlig sektor kring de här frågorna – i nätverket NOSAD. Och så en del om underliggande teknik, som bland annat AI och svenska språkmodeller.

Digitalsamtal 2021-03-10

Sedan 1 år har Arbetsförmedlingen arbetat med maskininlärning för att sålla fram relevanta annonser i Platsbanken. Jonas Södergren pekar på att tjänsten förbättrar för både arbetssökande, arbetsgivare och andra aktörer som bygger system kring matchning

Computer Sweden 2020-09-27

Nu bygger myndigheterna ekosystem för öppna data och öppen källkod. Arbetsförmedlingen, med projektledaren Maria Dalhage, ingår i nätverket för myndigheter som vill visa vägen. 

Computer Sweden 2020-06-30

AXA Partners belönas för att man lyckats med att betrakta anmälningsprocessen ur ett kundperspektiv, där ny teknik förenklar komplicerade processer för kunden. Lösningen har utvecklats i samarbete med Jobtech Development, en digital utvecklingsenhet på Arbetsförmedlingen, och Stratumn.

Sak och liv 2020-06-18

En ny arbetsmarknad växer fram där tillfälliga jobb, gig, blir vanligare. På arbetsförmedlingen finns en hel avdelning som ägnar sig åt att främja hållbarhet inom gig-ekonomin.

Techarenan 2020-03-10

Trygghetsrådet presenterade en rapport som beskriver Arbetsförmedlingens satsning på jobtech där det bl.a. sägs:

"Enligt många av de experter som intervjuats för denna rapport kommer en avgörande faktor för att lyckas bygga en plattform som vinner användarnas långsiktiga förtroende vara att man lyckas digitalisera och tillgängliggöra högkvalitativa data"

TRR rapport 2019-06-12

Den 9 maj fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att analysera vissa förutsättningar inför reformeringen. Läs Arbetsförmedlingens återrapport till regeringen. Vi har även lyft ut det särskilda avsnittet om den digitala infrastrukturen som du kan läsa här.

Arbetsförmedlingen 2019-11-01

Egen data, Ny Teknik

Christian Landgren och Johan Öbrink från I-team talar om Egen data och hur det skulle kunna fungera att slippa fylla i sitt CV på en mängd ställen.

Ny Teknik 

Försäkringsbolaget AXA och Arbetsförmedlingen har ingått ett samarbete som lett fram till en helt ny digital process där arbetssökande som har tecknat en separat arbetslöshetsförsäkring kan dela sin information direkt med sitt försäkringsbolag – utan att löpande behöva skicka in dokument fysiskt. Den nya digitala processen bygger på blockchain-teknik.

Sak och Liv, 2019-05-23

Arbetsförmedlingen görs nu om i grunden. I stället för att arbetsförmedla så ska man bedöma arbetsmarknaden och de arbetssökandes behov av insatser. Och knepet för att lyckas med det stavas AI.

Computer Sweden, 2019-04-18

Jobtech-podden är en podcast om mötet mellan arbetsmarknaden och teknik. Första säsongen av Jobtech-podden presenteras av Jobtech Gig med fokus på gigekonomin och dess framväxt i Sverige.

Soundcloud, 2019-03-22

Med en infrastruktur som inbjuder till samarbete med privata aktörer tar Arbetsförmedlingen ett stort kliv i en digital resa som gynnar både arbetssökande och arbetsgivare. Via Jobtech delas data mellan olika plattformar och underlättar matchningen att hitta rätt kompetens.

Voister, 2019-02-12

Synen på gig-jobb är splittrad hos Arbetsförmedlingen. Myndigheten anvisar inte till den sortens arbete och hindrar gig-företag från att annonsera på Platsbanken. Samtidigt erbjuder myndigheten en plattform för gigföretag …

Dagens Arena, 2018-12-12

Arbetsförmedlingen har blivit något av en digital föregångare i myndighetsvärlden. En nyckelperson i processen är Erik Sandström som driver initiativet Jobtech i nära samarbete med privata aktörer som LinkedIn, bemanningsföretag och matchningstjänster  …

Upsala Nya Tidning, 2018-12-07

Internet-uppfinnaren Vint Cerf och David Nordfors, grundare av tankesmedjan i4j, anser att det är artificiell intelligens som kan skapa våra nya jobb. Potentialen är enorm …

NyTeknik, 2018-12-05

Kompetenskrisen är akut i flera branscher och det börjar bli riktig bråttom att lösa den, menar krönikören Anders Ferbe. Han presenterar tre nycklar för att komma till bukt med problemen…

Arbetsmarknadsnytt, 2018-11-28

Den svenska arbetsmarknaden är under stark förändring – och den kräver en ny och gemensam digital infrastruktur. Därför satsar nu Arbetsförmedlingen på jobtech…

Tidningen Chef, 2018-09-27

Hur kan vi skapa snabb och effektiv matchning på arbetsmarknaden? Det har gått ett år sedan Arbetsförmedlingen bjöd in externa aktörer för att skapa ett ekosystem av digitala tjänster...

Computer Sweden, 2017-10-17

Från yrken till kompetenser. Från flera jobb-appar till ett jobstore.  JobTech forum - En mötesplats för en mängd olika aktörer som på olika sätt är engagerade i att utveckla framtidens arbetsmarknad och matchning ... 

Futurion, 2017-10-13

bottom of page