top of page

Jobbapplikationer för arbetsmarknadstjänster

Bakgrund: Nacka kommun och Swedish JobTech bedriver ett förberedelseprojekt som en del av Vinnovas satsning på testbäddar för samhällets utmaningar.

Syfte: Skapa en mötesplats, en testbädd, där aktörer från offentlig, privat och idéburen sektor samt medborgare blir medproducenter och kvalitetssäkrare av framtidens matchningsverktyg. 

 

Var och när:  Förberedelseprojektet pågick under hösten 2020 och använder Nacka kommuns leverantörer av arbetsmarknadstjänster som piloter. Det ger relevant input och underlag för start av en större testbädd för medborgarnära testning av nya digitala metoder för matchning.

 

Vad ska testas/vilka kan testa: Digitala lösningar inom matchningsområdet ska testas och utvärderas. Ambitionen är att alla som har en digital lösning för matchning på arbetsmarknaden ska kunna hitta intressenter som vill testa lösningen inom ramen för testbädden. 

 

Projektparter: Nacka kommun & Swedish JobTech

 

Projektledare och kontaktperson: Eva von Wernstedt

Deltagande företag/produkter

 • Profiles International Sweden AB

 • BlockchainX AB

 • Another Tomorrow

 • Iris Hadar AB

 • Svenska Nomader AB

 • Jobb International Technology AB

 • Airjobb AB

 • GreatPeople

 • Gigstr

 • AVA

 • Meipso

Tryck här för att ladda ner en komplett lista med kontaktuppgifter och kort beskrivning av produkterna.

Webinarier: Under förberedelseprojektet har två webinarier genomförts som finns tillgängliga att se här.

bottom of page