top of page

tors 27 maj

|

webinar

Hur läser man 6,7 miljoner platsannonser?

Tillväxtverket läste 6,7 miljoner jobbannonser från Platsbanken för att analysera behovet av digital spetskompetens. Lyssna på det samt hur Danmark redan tillämpar datadriven analys för arbetsmarknaden.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Hur läser man 6,7 miljoner platsannonser?
Hur läser man 6,7 miljoner platsannonser?

Tid och plats

27 maj 2021 15:00 – 16:00

webinar

Om evenemanget

Inom regeringsuppdraget Digital Spetskompetens utvecklas statistik- och prognosverktyg som belyser digital spetskompetens. För att kartlägga arbetsgivares efterfrågan på digital spetskompetens har 6,7 miljoner platsannonser lästs in. Detta massiva underlag av information har sedan analyserats genom datadriven analys. 

Projektet är ett illustrativt exempel på hur analyser som annars skulle vara enormt resurskrävande, för att inte säga omöjliga att genomföra, blir både möjliga och lätthanterliga tack vare nya metoder inom datadriven textanalys. Förhoppningen är att metoden kan användas för att kartlägga och bättre förstå samhällets behov av digital spetskompetens.

På webinariet medverkar Erik Hegelund (Tillväxtverket) och Filippa Annersten (UKÄ) som berättar om myndigheternas arbete på området.  Jonas Södergren (JobTech Development) berättar om Arbetsförmedlingens plattform JobTech och möjligheterna med öppna arbetsmarknadsdata. Andreas Højbjerre (HBS Economics) kommer gå igenom tre olika case där textanalys av jobbannonser använts i DK – bland annat det interaktiva verktyg som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tillhandahåller, samt en ”kompetencebarometer” som utvecklats inom ramen för Digital Dogme.

Dela detta evenemang

bottom of page