top of page

tors 01 feb.

|

The Park Södra

Hur skapar regeringen en mer datadriven arbetsmarknad?

Missa inte chansen att lyssna och ställa frågor till Jonas Jarefors, Arbetsmarknadsdepartementet, då han presenterar regeringsuppdraget "Förbättrat informationsutbyte och en mer ändamålsenlig lagreglering för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten" Eventet kan även ses digitalt.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
Hur skapar regeringen en mer datadriven arbetsmarknad?
Hur skapar regeringen en mer datadriven arbetsmarknad?

Tid och plats

01 feb. 2024 16:00 – 17:00

The Park Södra, Magnus Ladulåsgatan 1, 118 65 Stockholm, Sverige

Om evenemanget

Våren 2024 kommer utredningen att befinna sig i en kartläggningsfas där ett stort antal intressenter ska komma med input.  Våren 2025 ska utredningen presentera konkreta förslag.

Arbetsmarknadsdepartementet har nu påbörjat sin utredning och här finns en sammanfattning av dess omfattning:

”Sammanfattningsvis handlar uppdraget om behovet av förbättrat informationsutbyte och en mer ändamålsenlig lagreglering inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Bakgrunden inkluderar behovet av förändringar i lagar och förordningar från 1 december 2022 och pågående arbeten i utredningar och inom Regeringskansliet. De huvudsakliga aktörerna är Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet, leverantörer och anordnare, samt kommuner och andra myndigheter.

Utredningsuppdraget syftar till att förbättra förutsättningarna för effektiv och ändamålsenlig arbetsmarknadspolitisk verksamhet genom rätt stöd till arbetslösa, ökad samverkan, effektiv kontroll av utbetalningar, förbättrad registerkvalitet och användning av digitalisering och tekniska möjligheter.

De tre huvuddelarna är förbättrat informationsutbyte, mer ändamålsenlig dataskyddsreglering och lagreglering. Utredaren ska kartlägga informationsbehoven, föreslå förbättringar i informationsutbytet och lämna författningsförslag. Dataskyddsregleringen för Arbetsförmedlingen och Kammarkollegiets omställnings- och kompetensstöd ska ses över, liksom regleringen för anordnare av arbetsmarknadspolitiska insatser. Lagregleringen ska också ses över för att göras mer sammanhållen och ändamålsenlig.

Slutligen ska utredaren även överväga undantag från sekretess och föreslå regler för sekretess inom Försäkringskassan, domstolarna och arbetslöshetskassorna inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Målet är att redovisa resultaten senast den 13 juni 2025.”

Dela detta evenemang

bottom of page