top of page

tors 24 mars

|

Webinarium

Räcker det med bara ett CV?

Hur ser företag och myndigheter på Europass och dess framtida möjligheter. Samtal med Pär Skoglund (Arbetsförmedlingen), Eva Pijnenburg (Talga Group) samt Gustav Alé-Svensson (Jobello).

Registrering öppnar snart
Se andra evenemang
Räcker det med bara ett CV?
Räcker det med bara ett CV?

Tid och plats

24 mars 2022 14:00 – 14:45

Webinarium

Om evenemanget

Läs mer om Europass

Vi vill gärna ha din syn på Europass - svara på 4 frågor!

Europass är ett digitalt verktyg för arbete och studiemöjligheter i Europa som används i fler än 30 länder. På initiativ av Europakommissionen möjliggör Europass att meriter och kvalifikationer beskrivs på samma sätt och värderas lika i hela EU, vilket gör det enklare för arbetsgivare att exempelvis tolka betyg eller arbetslivserfarenheter från andra EU-länder. EU har tagit fram den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) som referensverktyg så att det ska bli lättare att förstå och jämföra de nationella kvalifikationerna. Genom att samordna data och hitta en gemensam taxonomi blir det enklare att söka jobb och utbildning i hela EU, vilket bidrar till högre mobilitet bland medborgarna.

Europakommissionen håller även på att utveckla en 'Europass Digital Credentials Infrastructure' (EDCI) för att effektivisera och säkra hur digitala referenser, såsom kvalifikationer och andra former av lärande, projekt och kurser, kan tillgodoses över hela Europa. Målsättningen är att EDCI ska fungera som ett verktyg för att autentisera digitala dokument om färdigheter och kvalifikationer, och samtidigt minska mängden pappersarbete.

Inblandade aktörer i Sverige: Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Universitets- och högskolerådet

Kontakt: Universitets- och högskolerådet samordnar all Europassverksamhet i Sverige. Email: europass@uhr.se

Dela detta evenemang

bottom of page