top of page

Vinnarna av JobTech-priset 2023!

2023 års pris för Bästa akademiska rapport går till:

Lena Hensvik, Uppsala Universitet


Swedish JobTech har utsett rapporten https://www.ifau.se/Forskning/Publikationer/Rapporter/20212/hur-har-jobbsokandet-forandrats-under-covid-19/ till 2023 års pristagare inom kategorin "Akademi".


Swedish JobTech arbetar för att öka nyttjandet av datadrivna tillämpningar på arbetsmarknaden och välkomnar därför detta arbete som utnyttjar ”extraherade” klick från Platsbanken för att beskriva hur pandemin påverkade jobbsökandet.


Vi fick en pratstund med Lena och ställde några frågor om arbetet.

Vem är Lena Hensvik?

Jag är professor i Nationalekonomi vid Uppsala Universitet med stort intresse för frågor som rör hur arbetsmarknaden fungerar. Till exempel studerar jag processen där individer och företag matchas med varandra.

Varför valde ni att att göra studien?

Vi höll på med en studie om betydelsen av algoritmiska platsrekommendationer på Platsbanken när pandemin slog till. Då blev det viktigt för oss att förstå vad som hände med företagens utställning av vakanser och individers sökaktivitet och på den vägen är det.

Vad är de viktigaste slutsatserna?

Den kraftiga minskningen i antalet platsannonser på Platsbanken visar på inbromsningen i ekonomin under pandemins initiala fas. Samtidigt minskade användarna sin sökaktivitet, vilket antas ha försvårat arbetsgivares möjligheter att anställa. En viktig slutsats är också att de sökande anpassade sitt sökbeteende efter de rådande omständigheterna genom att söka mer aktivt inom branscher som påverkades mindre negativt av pandemin. Denna villighet att söka efter andra jobb än i ”normala tider” tyder på att arbetssökande kan vara mottagliga för arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar till att föra arbetare och tillgängliga jobb närmare varandra.

Har ni gått vidare med forskningen utifrån öppna datakällor?

Ja det har vi. För närvarande arbetar vi med textanalys av arbetsförmedlingens annonser i syfte att karaktärisera företagens efterfrågan på olika egenskaper hos de anställda. Vi hoppas att detta arbete kan fördjupa förståelsen för hur löner och sysselsättning varierar mellan individer på svensk arbetsmarknad.


Prissumman för bästa akademiska rapport är i år 10 000 kr.

 

Priset för Bästa tjänst 2023 går till:

Swedish JobTech har utsett JobTech Development till 2023 års pristagare för bästa tjänst med motiveringen :


“JobTech Development har nu fyllt 5 år och visat att den inte är ett tillfälligt projekt utan fortsätter att skapa nytta för marknaden och utvecklas med nya API:er. Den fungerar dessutom som en pådrivande aktör för att utveckla svenska offentliga IT-tjänster, både vad gäller tillgången av öppen data och öppen källkod.”


För mer än fem år sedan bildade Arbetsförmedlingen enheten Jobtech som förvaltar den öppna plattformen JobTech Development där arbetsmarknadsdata tillgängliggörs, delas och nyttiggörs, helt kostnadsfritt, för att gynna alla aktörer på arbetsmarknaden.

Bakgrunden var ett innovationsarbete inom myndigheten med syftet att se hur myndigheten kunde öppna upp och erbjuda andra aktörer sina datamängder under parollen "Från ego till eko". Idén syftade till färre silos och fler gemensamma tekniska lösningar och standarder.


Idag har Jobtech Development samlat aktörer från privat och offentlig sektor i ett öppet digitalt ekosystem. Ekosystemet har nu ca 200 företag och organisationer som aktivt delar data, kunskap och kod på plattformen – fritt tillgängligt för alla att använda. Samarbetet sker också med forskare och andra aktörer som vill ha fördjupad insikt om arbetsmarknaden med hjälp av öppna data.

 

JobTech-prisets övergripande kriterium är att bidra till en mer öppen och hållbar arbetsmarknad. Vi vill se en effektivare matchning, till exempel rena matchningstjänster men det kan också vara tjänster inom vägledning eller främjande av livslångt lärande.

Vi premierar lösningar som:

  • Ger möjlighet till nyskapande samarbeten på arbetsmarknaden mellan olika aktörer, till exempel offentlig sektor, civilsamhälle, näringsliv och medborgare.

  • Använder öppna data

  • Delar med sig av data och öppen källkod

Läs mer om priset och tidigare pristagare här

Fler nyheter

bottom of page