top of page

Plattform

Föreningen kommer att påbörja ett arbete med att ta fram JobTech-kartan som ska ge en övergripande bild av medlemmarnas plats och delaktighet i ekosystemet. 

Swedish JobTech erbjuder en  länk till statens arbete med att utveckla ett digitalt ekosystem för arbetsmarknaden. Gemensamt för hela plattformen är att den baseras på öppen kod som kan utnyttjas i syfte att förbättra den digitala matchningen på arbetsmarknaden. 

bottom of page