top of page

Rehappen upptäcker tidiga signaler på ohälsaOhälsa hos medarbetare är kostsamt för så väl organisation och individ som samhället i stort. Rehappen är ett SaaS-system som hjälper chefer, HR-funktionen och ledningsgrupper att tidigt fånga upp medarbetare som mår dåligt, och erbjuder utbildningar kring hur chefer kan hjälpa varje individ. Vi pratar med grundaren Kristina Elliot om hur Rehappen jobbar med sjukfrånvarodata för att skapa hållbara företag, och varför de valt att vara startup-medlemmar i Swedish JobTech.


”När det kommer till social hållbarhet och sjukfrånvaro behöver man jobba individuellt och inte bara titta på statistik. Man kan inte genom bara statistik lista ut och utgå från att exempelvis alla kvinnor med liknande arbetsuppgifter mår ungefär likadant, utan man måste titta på personerna och berättelserna bakom. Rehappensystemet plockar upp alla individer som har en problematik och synliggör dem så att chefer och HR tidigare kan hjälpa dem med insatser för att må bättre,” förklarar Kristina Elliot, VD och grundare av HRtech-företaget Rehappen.


Kristina har själv lång erfarenhet från HR i storföretag och vet hur viktigt det är att ta ohälsa på arbetsplatsen på allvar. Under sin tid som HR-chef saknade hon ett verktyg för att organisera sjukfrånvarodata på ett bra sätt och att upptäcka och synliggöra individer som mådde dåligt. Att upptäcka tecken på ohälsa i tid kan minska en individs lidande, och samtidigt spara mycket pengar för företaget.


"Ofta kom personer som mådde dåligt till HRs eller ledningens kännedom genom incidenter. Då kunde man i efterhand se att det pågått i åratal. 'Varför har jag inte känt till detta?' Ja, anledningen är att det är svårt att upptäcka den datan utan ett system som hjälper," förklarar Kristina.


Rehappen hämtar in data om sjukfrånvaro från ett företags lönesystem, som ofta är den mest tillförlitliga källan av information kring varje medarbetares närvaro. Systemet kan på individnivå se frånvaro och läkarintyg och flagga om något ser avvikande ut. Det kan handla om allt från sjukdomar, psykisk ohälsa, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen till att någon behöver stöd kring alkoholism eller utmattning.


”Vi brukar säga ’fånga data för att prata’. Rehappen är byggt för att larma om någon varit borta länge, så att chefer inte missar att ta ett samtal med personen och försöka hjälpa till. Som chef eller ledare ska man känna sig trygg kopplat till problemet och veta hur man ska göra för att hjälpa individen.”


Rehappen erbjuder chefscoaching, utbildning och stöd till företag kring hur de kan föra dialog med medarbetare som mår dåligt och hur man hittar vägar framåt mot en mer hållbar arbetssituation. Samtidigt löser Rehappen problem med att hantera känsliga sjukfrånvarodata om medarbetare, och föddes efter GDPRs krav på bättre struktur och säkerhet kring individdata. Rehappen jobbar också med ISO-certifiering 45003 kring psykologisk hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. För företag med kollektivavtal är Rehappen godkända av AFA Försäkring vilket gör att företag kan få upp till 70 % av kostnaden för utbildning av cheferna tillbaka.


Varför ska företag använda Rehappen?


”Att använda Rehappens system ska vara en vinst för företaget, chefen och individen. Det är otroligt kostsamt att missköta medarbetares mående och det finns mycket att vinna på att fånga upp ohälsa tidigt. Det har jag sett som HR-chef, att det kan bli väldigt dyrt för företaget samtidigt som individen råkar illa ut - både psykologiskt och finansiellt. Att tidigt fånga upp och erbjuda stöd till en medarbetare som mår dåligt kan göra stor skillnad. Ofta är det ganska små insatser som gör stor skillnad för individen. Dialog och prata är nyckeln.”


Vilken typ av företag riktar ni er mot?


”Vi riktar oss idag till alla typer av företag, men främst mot privat näringsliv. Det går att ta vilket lönesystem som helst och skapa en skräddarsydd lösning med vår produkt, för att bättre kunna tolka och förstå data för att skapa mer hälsosamma arbetsplatser.”


Varför är ni medlemmar i Swedish JobTech?


”Det är viktigt att vi entreprenörer har kontakt med andra entreprenörer på området. För att få inspiration, för att stötta varandra och för att lära oss av varandras resor. Det hjälper oss också att lägga fokus och prioritera rätt saker framåt. Träffarna har varit otroligt inspirerande och lärorika.”


Vad är nästa steg för Rehappen?


”Vi vill skala själva produkten till fler kunder. Idag har vi ett 10-tal företag vi jobbar med och vi märker att vår lösning skiljer sig från andra på marknaden. Att bli utvalda av Vinnova två gånger tidigt har varit till stor hjälp. Vi har inte bara tagit fram ett system utan går även in med konsulthjälp som experter på området och stöttar upp företag med vad de behöver för att minska sjukfrånvaro och bättre stötta individer som mår dåligt.”


”Vi arbetar utifrån evidens och den visar att för de allra flesta innebär att arbeta en bättre hälsa. Därför är det viktigt att hjälpa människor till arbete. Arbete är en viktig pusselbit för att få ett bra liv och en bättre hälsa. Det påverkar företagskulturen positivt. Det finns mycket pengar att spara genom att bli mer hållbar.”


Läs mer om Rehappen: rehappen.seความคิดเห็น


Fler nyheter

bottom of page