top of page

Employchain bidrar till en datadriven arbetsmarknad
Employchain gör det enkelt att söka och matchas med jobb genom ett swipe. Appen bygger samtidigt upp en unik databas över vilka kompetenser som finns och efterfrågas på arbetsmarknaden i hela landet. Vi pratar med Jan-Philipp Arps, medgrundare av Employchain, och medlem i Swedish JobTech.


”Vi tror att alla spelare på arbetsmarknaden - arbetsgivare, arbetssökande, kommuner, utbildningsarrangörer, m.fl. – kan dra nytta av transparent data som tydligt visar vilka kompetenser som finns och efterfrågas över hela landet. Vårt mål är att göra kompetensfrågan transparent; något som är viktigt för alla branscher, ” säger Jan-Philipp Arps.


Employchain är en app som bygger på grundtanken att de ska vara enkelt att söka jobb. Användare skapar en profil och listar sina kompetenser, samt anger sin nivå för varje kompetens på en femgradig skala. Därefter dyker relevanta jobbannonser upp som man kan swipea ja eller nej på. Inget CV behövs.


’Vi bygger en mobilapp som är 10 gånger enklare att använda, särskilt för yngre som är vana vid TikTok eller Snapchat. En lösning som gör det roligare att söka jobb.”


Den första versionen av Employchains mobilapp kom ut i november 2021. Alla jobbannonser hämtas in via JobStream, den prisade API:n från Arbetsförmedlingens JobTech Development, baserat på särskilda nyckelord i annonserna. Genom textanalys kan appen plocka ut olika kompetenser ur annonserna som sedan matchas med användarprofilerna.


”Idag listar vi över 80 000 jobbannonser och fortsätter att växa. Vår lösning skiljer sig från andra då allt bygger på kompetenser utifrån en upparbetad skills taxonomy. Det blir en unik databas som består av olika nyckelord som användaren kan beskriva sig själv med. Både profiler och jobbannonser använder samma taxonomi vilket innebär att vi kan erbjuda förbättrad matchning.”


Konceptet hackades fram under ett hackathon

Jan-Philip Arps kommer från Tyskland men flyttade till Jönköping 2015 för att läsa sin master inom IT på Jönköping Universitet. Det var under den perioden han kom i kontakt med de andra medgrundarna till Employchain. Teamet bakom appen deltog gemensamt i ett hackathon utlyst av Jönköping Kommun för att hitta lösningar på kompetensflykten i länet.


”Jönköping är den stad i Sverige som har störst kompetensflykt. Unga personer flyttar ifrån staden efter studierna för att bosätta sig i Stockholm, Göteborg eller andra städer i utlandet. Det är ett problem för hela regionen, och något som vi såg kunde lösas genom att göra det enklare att söka och matchas med jobb.”


Efter vinsten i Hackathonet fortsatte teamet att utveckla Employchain och växlade snart upp till en lösning som omfattade hela Sverige. Genom kontakt med Science Park Jönköping och Almi företagspartner i Jönköping grundades aktiebolaget 2019 med grundare från Jönköping Tekniska Högskola och Jönköping International Business School.En datadriven arbetsmarknad – det långsiktiga perspektivet

Employchain samlar just nu in data kring vilka kompetenser som finns över hela landet, samt vilken nivå dessa kompetenser ligger på. Databasen görs även tillgänglig för allmänheten.


”Genom vår data kan vi se vilka programmeringsspråk som är vanligast i Stockholm, eller att det finns flest sjuksköterskor på en särskild ort till exempel. Vi kan också göra analyser kring vilka kompetenser som är populära idag, och vilka som tappar i betydelse i efterfrågan från arbetsgivare. Datan är av intresse för så väl individ och företag som utbildningsanordnare och kommuner”, förklarar Jan-Philipp och fortsätter:


”För företag innebär insikten kring tillgänglig kompetens att de kan förbättra en jobbannons för att nå mer relevanta personer, eller att man kanske bör se över möjligheten att öppna kontor på en annan ort där den efterfrågade kompetensen redan finns brett. Högskolor kan uppdatera sina kursplaner, så att utbildningarna bli mer relevanta. För kommuner är det viktigt att kunna utvecklas på rätt sätt och satsa på kompetensutveckling som gör kommunerna mer intressanta för företag som söker etablera sig.”


Från en egen skills taxonomy till en europeisk

”En datadriven arbetsmarknad är vår vision för Sverige. Det blir en riktig game changer jämfört med hur det ser ut idag, när det går att jämföra vilka kompetenser som finns och efterfrågas på ett så tydligt sätt.”


Idag använder Employchain en egen taxonomi för alla kompetenser, men målet är att snart implementera den nya taxonomin som kommer från Europeiska Unionen; European Skills Competences and Occupations Taxonomy (ESCO). Bakgrunden till ESCO är att alla 27 medlemsländer kan använda en och samma taxonomi för att lista jobb, vilket gör det enklare med matchning över landsgränser samt att få gemensam statistik över kompetenser på arbetsmarknaden.


”Man kan säga att vår arbetsmarknad fungerar lite som en sjö idag. Man kan fiska och hittar kanske rätt fisk att matcha med ett jobb om man har tur, men man ser inte vad som sker under ytan. Sjön är inte transparent. Employchain fungerar istället som ett akvarium, där det går att se vilken fisk som är var, det är mer transparent. Vi börjar med Sverige, men kanske bygger vi vidare till andra länder”.


Varför är ni medlemmar i Swedish JobTech?

”För mig som person som inte är född i Sverige kan det vara en utmaning att komma i kontakt med andra aktörer på arbetsmarknaden. Vi är medlemmar i Swedish JobTech för att få tillgång till nätverket av aktörer på jobtech-området, och för att lära oss av andra JobTech-startups. Det är en bra chans att komma i kontakt med rätt folk i Sverige, och att se hur datadriven teknik kan lösa olika problem på arbetsmarknaden.”


Läs mer om Employchain: employchain.se


Comments


Fler nyheter

bottom of page