top of page

MyIndicators utvecklar digital lösning för arbetssökande som behöver samordnade insatser

MyIndicators är en Jobtech-startup med bakgrund inom vården, ämnad för att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi fick möjlighet att prata med medgrundare Malene Schmidt om hur digitalt stöd kan hjälpa individer att få mer kontroll över sin egen rehabiliteringsprocess. MyIndicators är en av startup-medlemmarna hos Swedish JobTech.
”Vårt mål har varit att ge individer mer makt över sitt eget arbetsliv med hjälp av ett digitalt verktyg. Genom att ta ett steg in på Jobtech-området har vi kunnat sätta individen ännu mer i centrum och utveckla en app där varje person kan få insikt i sin egen rehabiliteringsresa och samtidigt ha kontakt med sin arbetscoach och eventuella arbetsgivare,” förklarar Malene Schmidt, medgrundare av MyIndicators.

Som företag startade MyIndicators redan i november 2014, då med fokus på vården och att hjälpa patienter att bli bärare av sin egen information. Verktyget skapades för att mäta såväl kvalitativa som kvantitativa indikatorer inom vården och att ge rekommendation utifrån dessa. Bland annat fick hjärtpatienter hjälp att ändra livsstil för att bättre klara sig efter en hjärtinfarkt.

”Under de där första åren utvärderade vi hur vi kunde hjälpa människor mer genom hela livet och började titta allt mer på arbetsmarknadsområdet. Vi hittade sen vägar att använda tekniken vi utvecklat för att skapa ett digitalt verktyg för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden,” menar Malene.

När Civic Tech möter Jobtech

MyIndicators kom i kontakt med Samordningsförbundet Stockholm stad i samband med en utlysning från Vinnova gällande Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor.


”Vi började undersöka hur vi kunde nyttja den flexibla plattform vi byggt till vården, för att använda den inom arbetsmarknadsområdet genom att bjuda in både deltagare och coacher att vara med i vidareutvecklingen för arbetssökande i behov för samordnade insatser”, säger Malene.

Samordningsförbundet Stockholm stad och teamet på MyIndicators fick beviljat Vinnova-ansökan tillsammans med RISE, Stadsmissionen Stockholm och Attention Stockholm. Projektet gick ut på att ge deltagare ’egenmakt’ över sin egen rehabilitering mot arbetslivet.

”Vi inledde med framtidsverkstäder som drevs av tjänstedesign för att skapa skräddarsydda lösningar till deltagare med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Gemensamt för de personer som projektet vänder sig mot är att de är deltagare som samarbetar nära sina coacher för att komma in på arbetsmarknaden eller börja en utbildning”, berättar Malene vidare.


Lösningen blev en plattform med en app för deltagaren och en webbapp för coachen för att tillsammans komplettera kommunikationen och stödet genom ett digitalt stöd för egenmakt.


En app för att följa sin egen rehabiliteringsprocess

”Vi har utvecklat en app som hjälper personer som står utanför arbetsmarknaden att ta sig in genom stegförflyttningar tillsammans med en coach. Appen gör rehabliteringsresan mer visuell och motiverar deltagaren att ta sig framåt och vidare ut på arbetsmarknaden.”

Lösningen grundar sig på en mer holistisk vy kring rehabilitering, där det inte bara är ett enskilt problem som står i fokus utan flera aspekter som rör deltagaren ifråga.

”Appen hjälper deltagaren att komma ihåg sina delmål genom aktiviteter som kommer upp på skärmen varje dag. Dessutom kan man skapa egna personliga mål som ens coach inte ser, och på så vis individanpassas upplevelsen ännu mer,” förklarar Malene.

Tekniken bygger på att använda moduler i form av video, text och information för att skapa en så pedagogisk och enkel lösning som möjligt anpassad för varje individ. Det finns en verktygslåda med skräddarsydda moduler som kan sättas samman för att passa olika grupper, exempelvis personer med annat modersmål, dyslektiker eller personer med andra diagnoser.

”Appen följer nära hur deltagare och coach jobbar tillsammans idag och förenklar genom att göra det tydligare kring olika delmål som individen kan följa själv inne i appen. Coachen och deltagaren kommer exempelvis överens om fem delmål på en månad, som att börja träna på att våga åka kollektivtrafik eller ta kontakt med en arbetsgivare. Deltagaren kan själv följa sin process och se sina mål.”

Varför är ni medlemmar i Swedish Jobtech?

”Det är spännande att föreningen också utforskar vad man kan göra när man förenar teknik och arbetsmarknad för att hjälpa människor. Digitaliseringens möjligheter handlar om mer än att bara förenkla matchning; den kan också underlätta i att matchningen blir så bra som möjligt, i synnerhet för personer som står långt från arbetsmarknaden.”

Vad ser du som en spännande trend inom Jobtech-området framåt?

”Jag tror mycket på möjligheterna med det individanpassade, där varje person kan äga sin egna data. Vi kommer att fokusera mer på att ge varje person verktygen i vardagen att verkligen förbättra sin tillvaro och sitt mående på arbetsmarknaden.”

Läs mer om MyIndicators: http://myindicators.net/ och den digitala lösningen för arbetsrehabilitering på http://www.myli.se/Comments


Fler nyheter