top of page

Digitalskills.se - ett nytt datadrivet verktyg

Intresset för vårt lanseringswebinarium var verkligen stort med 179 anmälningar!


Bakgrunden var att Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet tillsammans fått i uppdrag av regeringen att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt.


Lanseringen av Digitalskills den 29 april inleddes av Therese Wikberg, Tillväxtverket, där Fred Isaksson, Assedon, presenterade verktyget och Charlotte Vällfors, Watma Education, visade hur utbildningsbranschen kan utnyttja det. Nils Carlberg, branschföreningen Promise, beskrev nyttan för företag som verkar inom kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier.Det intressanta med verktyget är att det bygger helt och hållet på algoritmer som analyserar text från historiska annonser i Platsbanken. Dessa annonser bearbetas och finns tillgängliga i ett öppet API, JobAdEnrichments. JobAd Enrichments är en AI-lösning som automatiskt hämtar ut relevanta ord och uttryck i platsannonser samtidigt som överflödig information filtreras bort. Dessutom är Digitalskills.se byggt i open source vilket gör att det är öppet för alla att bygga vidare på tjänsten.


Digitalskills.se är en av leveranserna i regeringsuppdraget och du kan själv testa betaversionen av verktyget.


Comments


Fler nyheter

bottom of page