top of page

Hur gick det (egentligen) med JobTech?Det var titeln den 24 februari då Johan Linåker, Lunds Universitet och RISE, presenterade studien av Arbetsförmedlingens realisering av Jobtech-plattformen och i samtalet deltog Christian Landgren, VD för Iteam, samt Caroline Söder, VD för Trygghetsfonden TSL.

Johan presenterade sin studie där en av huvudpunkterna var att "...data ofta är enkelriktat.." och att "...plattformsledaren (i detta fall Arbetsförmedlingen JobTech Dev) bör bli bättre på samverkan..."


Caroline Söder talade om värdet som JobTech inneburit och tog upp hur TSL använt en datadriven verksamhetsmodell.Christian Landgren beskrev hur han och Iteam varit delaktiga under hela resan och sa att "...innan JobTech fanns så var det öde...". Han tog också upp vanföreställningen om att öppen källkod används för att det är gratis när det istället "...poängen är samverkan som gör att man tillsammans löser mer komplexa problem..."Se hela webinariet härComments


Fler nyheter

bottom of page