top of page

Så påverkar AI arbetsmarknaden - Erik Fors-Andrée på Go Monday

Från en datadriven till en mer individdriven arbetsmarknad. AI kommer att ha stor påverkan på arbetsmarknaden och hela samhället under de kommande åren. Teknologin gör att vi kan förvänta oss ännu större flexibilitet i arbetslivet, särskilt kopplat till hur vi väljer att genomföra vårt arbete. Men vi är inte där än. Det menar Erik Fors-Andrée, grundare av Go Monday, och den andra personen vi pratar med i vår intervjuserie om AI och arbetsmarknaden.


Erik Fors-Andrée är entreprenör med en bred bakgrund, både akademiskt och karriärmässigt, som drivs av att utmana och omforma branscher. Han har arbetat med allt från att driva DVD-butik till att producera VR för Försvarsmakten och leda agila webbprojekt inom offentlig sektor, till att vara VD på en juristbyrå och grunda flera företag.


Sedan tio år tillbaka driver han Go Monday, ett företag som hjälper människor att utvecklas i arbetslivet med allt från att landa sitt första jobb eller byta bana till att starta företag. Idag består Go Mondays distribuerade team av tjugo personer spridda över olika länder, där flexibilitet är en gemensam drivkraft.


“Jag tycker inte om att använda termer som karriärrådgivare när jag beskriver verksamheten. Vi arbetar med att hjälpa människor att utvecklas i arbetslivet genom alla dess faser. Det jag tycker är spännande med AI-utvecklingen framåt är att vi kommer kunna bygga verktyg som i större utsträckning hjälper människor att utforska sig själva och sin arbetsmarknad,” säger Erik Fors-Andrée.


Hur använder du själv generativ AI i din arbetsvardag?

“Jag och alla i teamet använder AI som verktyg, vilket jag ser som en självklarhet. Personligen handlar det mycket om att förlänga mina förmågor och utveckla saker på egen hand. Jag kan till exempel skapa en dashboard med data att visa för våra partners, något jag tidigare hade behövt en utvecklares hjälp med. Jag kan också bearbeta statistik och skapa en grundläggande förståelse av större mängder data snabbare.”


Hur använder ni AI som organisation?

“Som organisation har vi en roadmap med olika spår utifrån våra två affärsområden: individuella samtal för rådgivning, coachning och intervjuträning, samt att ge skriftlig feedback på jobbansökningar. I båda fallen handlar det om att använda AI för effektivisering.”


“Inför samtal med människor hjälper AI till med bättre förberedelser och återkoppling efter samtalet, vilket förbättrar vår service. På feedbackområdet har vi inom Go Monday kriterier för hur en effektiv jobbansökan eller en stark LinkedIn-profil ska se ut. Med hjälp av tränad AI kan vi bättre hjälpa våra kunder. De enklaste ärendena kommer vi snart kunna hantera helt med hjälp av AI.”


Hur ser du att AI har börjat påverka arbetsmarknaden?

“Knappt alls, faktiskt, om vi betonar just ordet ‘påverka’. Det finns många initiativ och satsningar just nu, både från befintliga aktörer och nya uppstickare. Men det är ett stort steg mellan ett lovande initiativ till faktisk påverkan på arbetsmarknaden. Däremot tror jag att mycket kommer att hända inom en snar framtid.”


Vilka tjänster och lösningar kan vi förvänta oss på arbetsmarknadsområdet som möjliggörs eller drivs på av AI-utvecklingen?

“Arbetsmarknaden har förbättrats avsevärt de senaste 100 åren med bättre villkor och fler möjligheter att påverka. De flesta har också fått större flexibilitet i när och varifrån de kan arbeta. Nästa steg handlar mer om hur vi arbetar, och där kommer AI spela en stor roll.”


“Vi kommer att prata mer om en flexibilitet i arbetssätt där vi blir allt mer multimodala. Varje person kommer kunna utföra sitt jobb på sitt sätt, och en modell däremellan ser till att resultatet kommer ut i det format som arbetsgivaren vill ha. Exempelvis, varför ska vi båda ta ett möte i Google Meets? Om du sitter i Google Meets borde jag kunna sitta i Teams medan en modell kopplar oss samman. AI kommer hjälpa oss att bryta de tekniska begränsningarna i hur vi umgås och samarbetar. Denna flexibilitet kommer att göra oss mer individualiserade."


Vad innebär en mer individualiserad arbetsmarknad som drivs av AI-utvecklingen?

“Flexibilitet och frihet är något de flesta uppskattar. Med all den frihet och de valmöjligheter som uppstår, är det dock många som står inför frågan vad man faktiskt ska fokusera på. Det finns individer som står inför tuffa utmaningar och har få alternativ, men ännu fler har många olika vägar som de kan välja men vet inte åt vilket håll de vill. Här tror jag att AI kan spela en central roll i att hjälpa oss hantera friheten och valmöjligheterna samt förstå dem på djupet. Till skillnad från våra föräldrar kommer vi inte kunna arbeta med samma sak hela livet, vilket kan orsaka en existentiell kris. De frågorna kommer AI kunna hjälpa oss navigera.”


Vem driver utvecklingen av AI på arbetsmarknaden?

“Det är individen och privatmarknaden som driver utvecklingen, precis som vid alla stora teknikskiften. De lösningar som når konsumenterna blir framgångssagor, de som lyckas inspirera individen. Det är bara att titta på internetbolagen och vilka som är störst där.”


“Troligtvis kommer utvecklingen ske i samarbete mellan stat, privata aktörer och civilsamhället, men det är privatpersonerna och hur de använder och anpassar sig efter AI-teknologin som blir avgörande för utvecklingen. Staten kan inte styra utvecklingen, men den måste vara öppen för innovation och se till att vi inte hamnar fel. Det blir också statens ansvar att säkerställa att individer inte hamnar utanför det stora teknikskiftet som nu sker.”


Har du några uppmaningar till dem som vill nyttja AI mer inom arbetsmarknadsområdet?

“Som individ är det viktigt att vara nyfiken. Att prova, testa och försöka ligga steget före med de AI-verktyg som finns tillgängliga.”


“Som organisation är det viktigt att fokusera på individen och dennes drivkrafter. Vi pratar mycket om en datadriven arbetsmarknad, men ser verkligen en datadriven approach till varje individ? Människor är komplexa. Vi har historisk data som kan analyseras och användas som grund, men vi måste också ta hänsyn till framtiden och människors drivkrafter. All data är historisk, medan människan är levande materia. Med AI har vi för första gången ett verktyg som är icke-deterministiskt, fyllt med möjligheter och vägar åt olika håll, som kan anpassa sig efter varje individ.”


Hur anpassar vi samhällssystemet efter en mer individanpassad arbetsmarknad?

“Omställningsstudiestödet är en bra pusselbit i det sammanhanget och visar vikten av livslångt lärande. Reformen visar att staten förstår att människor behöver göra stora förändringar ibland. Jag tror att kommande initiativ från politiken också behöver vara individanpassade och se till varje människas drivkraft. Snarare än att pusha människor mot särskilda bristyrken borde vi kanske ge varje person ett individbaserat utvecklingsbidrag att använda på egen hand årligen.”Stort tack till Erik Fors-Andrée för att du delar dina insikter och tankar med oss. Vi på Swedish JobTech fortsätter framåt med att intervjua fler experter på området AI och arbetsmarknad. Läs vår tidigare intervju med Rasmus Häggkvist på Skoolie här.


Comments


Fler nyheter

bottom of page