top of page

Jobbi - Everything is data !

I december 2023 deltog vi på ett NOSAD-seminarium om Datavisualisering där Anders Elias presenterade ett antal exempel på hur samhällets öppna data kan visualiseras och omvandlas till data-/analysprodukter, för ökad samhällsnytta.


Vi blev mäkta imponerade av Anders arbete och tog kontakt för att ställa frågan om hur han såg på användandet av öppna data inom arbetsmarknadsområdet. Efter några månader tog Anders kontakt med oss och visade upp en prototyp, Jobbi, som låter Chat GPT utnyttja öppna data från både arbetsmarknads- och utbildningssektorn. Här kan du se en kort film om Jobbi.Vi passade på att ställa några frågor till Anders inför hans presentation och workshop kring Jobbi den 15 maj.


Vem är Anders ?

Jag är civilingenjör från KTH och har arbetat i 25 år inom IT och digitalisering, stor del av tiden som konsult. Idag arbetar jag som datastrateg vid Stockholms stads stadsledningskontor och driver vid sidan om ett eget företag som tillhandahåller AI-utbildningar (bl.a. för Bonnier och Ny Teknik), Aelia Consulting AB.


Varför tog du fram Jobbi ?

Jag arbetade som konsult vid Arbetsförmedlingen 2013 och experimenterade på fritiden med automatiserade bottar som läste platsannonsdata (öppna data), på den tiden använde jag Twitter. I och med generativ AI:s intåg har jag återupptagit idén. Jobbi är en prototyp på en "matchnings-AI", ett slags jobb-chattbott som hjälper användaren med fler saker än bara jobbsökning, som t.ex. karriärrådgivning och utbildningsförslag. Jobbi bygger på språkmodellen GPT-4 och är i dagsläget en tidig prototyp. Utöver ren nyfikenhet och vilja att experimentera, så är syftena med Jobbi dels att använda som utbildningsmaterial i mina kurser, dels det större syftet att lyfta värdet av öppna data i samhällets tjänst, för medborgarnytta.


Hur använder du generativ AI ?

Generativ AI ingår i mycket av det jag gör inom ramen för mitt eget företag. I utbildningarna ingår att skapa egna AI-tjänster och nyttiggöra samhällets öppna data med hjälp av generativ AI. Det kan handla om att jämföra stora och komplexa datamängder, skapa programkod, generera idéer och mycket annat.


Vilka framtida steg ser du ?

Eftersom Jobbi bygger på en stor språkmodell, så behöver tjänsten justeras och verifieras/valideras för att bli tillförlitlig och användarvänlig. Framför allt skulle dialogen behöva vara anpassningsbar efter användaren, arbeta iterativt och utforskande (idag är dialogen ganska kort och inte så nyanserad)

Comments


Fler nyheter

bottom of page