top of page

TRR skapar större trygghet med datadriven teknik


Datadriven teknik kan skapa bättre förutsättningar för tjänstemän i omställning att effektivt matchas med rekryterande arbetsgivare samt vägledas i relevant kompetensutveckling. Vi pratar med Kristian Pinto, tjänsteägare för Tjänsteområdet Matchning på TRR Trygghetsrådet, om hur arbetet med digitala tjänster och delad data ser ut hos omställnings- och arbetslivsaktören.


- Vi har gjort stora satsningar för att arbeta mer digitalt och datadrivet på TRR, då det är ett måste för att ligga i framkant i vårt uppdrag och bidra till en mer dynamisk arbetsmarknad, säger Kristian Pinto.


TRR är en stiftelse som sedan 1974 jobbar för att stärka förutsättningarna för anställda som behöver eller vill gå vidare i sina yrkesliv, och för att hjälpa företag att få tillgång till den kompetens de behöver. Idag är 950 000 anställda och 35 000 företag är anslutna till TRR.


TRR är medlemmar i föreningen Swedish JobTech för att få bättre förståelse för möjligheterna med datadriven teknik i utvecklingen av nya tjänster. Kristian Pinto ansvarar för de tjänster TRR erbjuder inom matchning och att starta företag, och är en av dem som tittar på möjligheterna med öppna data och datadriven teknik.


- I min roll har jag ett nära samarbete med både den operativa verksamheten såväl som digitala utvecklingsteam. Detta är en nyckelfaktor för att kunna fånga upp behov som finns hos våra tjänstemän och företag, prioritera utveckling för dessa tjänster och säkerställa att vi uppnår våra effektmål, berättar Kristian Pinto.


Några av de tjänster som TRR idag erbjuder inom tjänsteområde Matchning är Matchningstjänster (Matchningsprofil, Sök kandidat och Matchningsaktiviteter som företagspresentationer och speedintervjuer), Hitta jobbannonser (tillgängliggör annonser från över 2000 sajter), Digitalt CV- och brevverktyg samt Starta företag (TRRs Entreprenörsprogram, rådgivning och aktiviteter inom området).


- TRRs matchningstjänster syftar till att ge tjänstemän i omställning bättre förutsättningar att, effektivt och professionellt, matchas mot rekryterande arbetsgivare. På så sätt kan omställningstiden kortas, och tjänstemännens och arbetsgivarnas upplevda nytta av TRRs matchningstjänster ökar. Vårt fokus är att se till att tjänsteområdets erbjudanden blir tillgängliga för fler och är det självklara valet när behov uppstår. Vi ser att ett bra matchningsarbete, och ett starta företagserbjudande som ligger i framkant, stärker TRRs varumärke, förklarar Kristian Pinto.


Varför är TRR medlemmar i Swedish JobTech?


- I vårt uppdrag är det viktigt för TRR att vara en del av ekosystemet gällande, som Swedish JobTech själva så väl formulerar, ’innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska arbetsmarknaden genom utnyttjande av digital och datadriven teknik’. Vi ser ett stort värde av omvärldsbevakning och kännedom om andra aktörer som jobbar med digital utveckling av matchningstjänster inom svensk arbetsmarknad. Tjänstemäns behov förändras, inte minst pga en ständigt föränderlig omvärld och arbetsmarknad, samt hög digitaliseringstakt. Vår ambition är att verka för bra matchningstjänster och lärande som kan bidra till att ge de tjänstemän vi stöttar bästa möjliga förutsättningar till att hitta en ny meningsfull sysselsättning – i form av nytt jobb, studier som leder till jobb, samt starta företag. Swedish Job Tech möjliggör ett bra forum för kontakt med viktiga och intressanta aktörer som inspirerar och aktivt jobbar med digital utveckling för att driva svensk arbetsmarknad in i framtiden, säger Kristian Pinto.


Hur ser du att digital och datadriven teknik kan hjälpa till att skapa bättre matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare?


- Digital och datadriven teknik anser jag möjliggör utveckling av mer träffsäkra och effektiva matchningstjänster. Det digitala skapar mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetstagare på ett helt nytt sätt än det historiskt varit möjligt. Kandidater och rekryterande arbetsgivare kan inleda sin kontakt snabbare genom digitala möten, även med större geografisk distans. Jag ser också ett värde i att kunna genomföra digitalt fördjupat förarbete från bägge håll som, i min mening, effektiviserar matchningsprocessen. Som arbetstagare kan jag mer objektivt visa på mina färdigheter än jag kanske tidigare haft möjlighet att visa upp vid ett fysiskt möte. För arbetsgivare kan man få värdefulla insikter via det digitala som sedan kan kompletteras i intervjuprocessen, förklarar Kristian Pinto och fortsätter:


- Genom datadriven teknik finns möjligheten att skapa en iterativ och användarnära utvecklingsprocess, där insamling av relevant data kan analyseras och leda till insikter som i sin tur mynnar ut i kontinuerlig utveckling som är baserad på användarnas verkliga behov. Förstår man i grunden de behov som arbetsgivare har och parallellt har en god förståelse för arbetstagarnas behov och förutsättningar, så leder det oftare till bättre matchningar som också kan vara mer hållbara över tid. Det är också intressant då teknik erbjuder möjlighet att fånga statistik på ett bredare plan och kan visa på märkbara trender på svensk arbetsmarknad. Hur tjänsterna används kan då också tas i beaktande i ny- och vidareutveckling av matchningstjänster.


Vilka möjligheter ser du i att använda digital teknik för att bidra till hållbarare rörlighet på arbetsmarknaden?


- Jag anser att digital teknik på flera sätt kan bidra till att både arbetstagare och arbetsgivare utvecklas när det gäller delar som bidrar till en hållbarare rörlighet på arbetsmarknaden. Det digitala kan effektivt kalibrera arbetstagarens kompetenser med de kompetensbehov som arbetsgivare efterfrågar. De olika parterna har ofta bättre möjlighet till att bli en mer träffsäker matchning genom att det blir tydligt vilka kompetenser som krävs och finns tillgängliga. Utifrån dessa förutsättningar går det också att använda digital teknik för att, på ett snabbt och inspirerande sätt, vägleda människor i potentiell kompetensutveckling som kan leda till att hitta rätt möjlighet på arbetsmarknaden. Det digitala ger också en möjlighet att skapa fördomsfria matchningar genom att de inledande insikterna utgår från en mer objektiv approach. Samtidigt kan det medföra vissa risker och utmaningar när man arbetar med algoritmer som inte kan läsa alla analoga faktorer, menar Kristian Pinto.


Hur ser TRR på användandet av öppna data för bättre matchning framåt?


- Vi har jobbat mycket under de senaste åren med att uppdatera system och strukturera upp möjligheter för att samla och analysera värdeskapande data, i linje med standarder och lagkrav. Målsättningen är att under 2022 skapa tydlighet kring ämnet och vad vi behöver ha på plats för att möjliggöra delad data. Detta kräver även beslut på strategisk nivå, avslutar Kristian Pinto.

Comments


Fler nyheter

bottom of page