top of page

Under ytan på Swedish JobTech - StartupDetta är en fortsättning i Swedish JobTechs artikelserie om verksamheten och eldsjälarna som driver den digitala och datadrivna tekniken för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Jag heter Therese Wikberg och har under hösten 2023 intervjuat några av dessa och de utskott som de arbetar inom.


De fem olika utskotten som arbetar med sakfrågorna hos Swedish JobTech heter JobTech-priset, Operativa, Analys, Datadrivet lärande och Startup som vi ska få läsa om nu.


Hej Eva, vem är du och varför är du engagerad i Swedish JobTech?

Jag heter Eva von Wernstedt och arbetar på arbetsmarknadsförvaltningen för Stockholm Stad. Jag jobbar med kompetenshöjande insatser, så kallade jobbspår, och tar fram utbildningar som passar företagens behov som möjliggör tillväxt hos företagen och anställdas anställningssäkerhet.


Arbetsmarknaden har idag en matchningsproblematik som Swedish JobTech arbetar systematiskt med för att förbättra. Jag är intresserad av ny teknik och hur det kan optimera matchningen, framförallt eftersom det är höga arbetslöshetssiffror just nu trots stort behov av kompetens. Mitt engagemang i föreningen känns som en självklarhet.


Vad är syftet med utskottet?

Det är medlemmarnas behov och utmaningar som styr det vi diskuterar och arbetar med. Just nu är fokus till stor del på hur företagen kan närma sig den offentliga sektorn i form av prissättning och försäljning. Vi samlar medlemmarna och aktörer från den offentliga sektorn för att klargöra möjligheter hur startupbolagen kan växa och komplettera aktörernas behov av varor och tjänster.


Vilka ingår i utskottet?

Förutom mig som representerar Stockholm Stad ingår Mattias Säker (Virtual Days) samt föreningens startup-medlemmar.


Vad har ni för planer under hösten och början på nästa år?

Vi har redan påbörjat en satsning där vi bl.a. träffar kommuner för att lära oss mer om deras samarbetsmetoder med olika startupsbolag. Målet är att tillsammans hitta en affärsmodell som passar alla parter och möjliggör en mer pricksäker affär. Dagens upphandlingsförfarande är inte optimalt för medlemmarna eller den upphandlande aktören.


En stor del kring startupbolagens utmaningar i ett upphandlingsförfarande är it-relaterat. Det finns regelverk för hur de upphandlade it-systemen ska vara upprättade och det gynnar inte startupbolagen. Denna fråga arbetar vi intensivt med.


Om läsaren vill engagera sig i ert arbete, hur kan de bidra?

Om läsaren är ett startupbolag som använder sig av ny teknik och vill förbättra arbetsmarknaden så vill jag gärna intervjua dig. Hör av er till eva.von.wernstedt@gmail.com.

 

Jag fick även tillfälle att intervjua Jonas från Edvent, ett av företagen som ingår i startup-utskottet.


Vem är du och varför är ni medlemmar i Swedish JobTech?

Jag heter Jonas Ghazzaoui, VD och medgrundare till Edvent. Jag arbetar med en plattform som hjälper personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att bli mer anställningsbara. Våra slutkunder är privata arbetsförmedlare som är aktiva inom Arbetsförmedlingens program och kommuner.

"Vi på Edvent har saknat ett forum där våra hjärtefrågor diskuteras så därför är vi med i Swedish JobTech"

Inom vår nisch är den offentliga sektorn en mycket viktig aktör och vi ser gärna att det finns mer transparens kring vad de själva önskar av framtidens i dessa frågor och hur externa aktörer är och kan vara involverade.


Hur jobbar ni med frågor likt Startupsutskottets agenda i er verksamhet idag och hur bidrar medlemskapet till att påverka detta ytterligare?

Vi är ett av de startupbolag som sitter med i utskottet och vi diskuterar allt ifrån sälj, ta in kapital, offentlig sektor och samverkan mellan medlemmarna. Utskottets agenda är relativt parallell med bolagets agenda om vad som är viktigt för vår tillväxtresa.


Att vara medlem innebär också att vi får möjlighet att träffa intressanta gäster från näringslivet eller den offentliga sektorn som redan gjort en liknande resa. Dessa tillfällen ger oss möjlighet att ställa frågor utifrån vår speciella situation och få oerhört värdefulla svar med konkreta tips. Inspiration är också viktigt för entreprenörskapet och vårt medlemskap i Swedish JobTech har gett oss det.


Vad önskar ni ska ske för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden?

För oss är det viktigt att det på ett tydligare sätt framgår vilken aktör som ska göra vad i arbetsmarknadspolitiken, då speciellt för personer som står långt ifrån marknaden. Det finns idag möjlighet till en mer optimal samverkan mellan kommun, privata aktörer och Arbetsförmedlingen som kan gynna personer som vill ut på arbetsmarknaden.


Comments


Fler nyheter

bottom of page