top of page

Under ytan på Swedish JobTech - en artikelserie om vårt arbeteSwedish JobTech grundades 2019 och har sedan dess arrangerat flertalet event och tillsammans med medlemmarna fortsatt driva på den digitala och datadrivna tekniken för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.


Att få korsa väg med Swedish JobTech efter nästan 15 år i branschen med främjandearbete för startups, innovation och digitalisering känns inspirerande och kul. Jag heter Therese Wikberg och under hösten får jag träffa de människor som med sitt engagemang i Swedish JobTech bidrar till att förändra Sveriges arbetsmarknad.


Grundaren Olle Lundin är först ut i denna artikelserie med att berätta varför Swedish JobTech är en viktig aktör och hur de skapar driv i sina hjärtefrågor.


Varför är Swedish JobTech viktig för arbetsmarknaden?


Vi startade föreningen med syftet att visa hur data kan användas för att minska matchningsproblemen på arbetsmarknaden. Idag finns stora mängder data tillgängligt och det är viktigt att kunna använda den på olika sätt för att skapa bättre matchning på arbetsmarknaden. Vi tycker det är viktigt att datadriven utveckling lägger i en högre växel.


Hur ska data användas?


Idag talar alla om AI och att nyttja smarta algoritmer. Men algoritmer fungerar inte utan att det finns data. Arbetsförmedlingens CIO Krister Dackland uttryckte det på ett bra sätt under ett av vårt event när han sa “utan data är det svårt att driva processer.”


Hur arbetar Swedish JobTech ?


Vi startade med en styrelse som varit ryggraden i vårt arbete. Vi har haft förmånen att ha både kontinuitet och förnyelse i vår styrelse där vi idag har representanter från företagande, myndigheter, kommunal verksamhet, tankesmedjor samt forskning.


I takt med att medlemmarna anslutit till föreningen har vi startat utskott för olika frågeställningar. För närvarande finns nedanstående utskott som bemannas av väldigt engagerade medlemmar:


Utskottet ansvarar för att planera och genomföra operativa aktiviteter såsom seminarier, webbinarier och nyhetsbrev. Utskottet ansvarar även för att föreningens hemsida utvecklas och förvaltas.


Utskottet ansvarar för att nominera kandidater och föreslå vinnare i föreningens årliga JobTech-pris som beslutas av styrelsen.

Utskottet består av föreningens startup-medlemmar som tillsammans diskuterar intressanta problem och möjligheter för nyetablerade företag.

Utskottet består av medlemmar som i sitt ordinarie arbete följer utvecklingen av den digitala och datadrivna matchningen på arbetsmarknaden. Utskottet arbetar med en kartläggning av öppna data som syftar till att svenska arbetsmarknad​ blir mer datadriven.

Utskottet arbetar med frågor kring kompetensomställning för att vara aktuell på arbetsmarknaden genom upskilling och reskilling. Några av de områden vi tittat på under 2023 är införandet av mikromeriter och blockchain teknologi.


Följ denna artikelserie så kan du ta del av korta och matnyttiga samtal med representanter från utskotten och medlemmarna i föreningen.


Författare: Therese Wikberg, https://www.linkedin.com/in/theresewikberg/Comments


Fler nyheter

bottom of page