Vart är Arbetsförmedlingen på väg?


Lars Sjöström och Ann-Therese Enarsson samtalade med Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw om hur han såg på arbetsmarknadens framtid och hur Arbetsförmedlingen kommer att agera

  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2021