top of page

Årets vinnare!

Äntligen har juryn fattat beslutet om JobTech-priset 2021.

Årets JobTech pris tilldelas Nils Söderkvist och hans examensarbete ”Recommendation system for job coaches” skrivet på civilingenjörsutbildningen i informationsteknologi på Uppsala universitet.

Nils har på ett nytänkande sätt studerat hur datadrivna metoder kan användas för att förbättra effektiviteten i anvisade stödinsatser av Arbetsförmedlingen med hjälp av data från en leverantör av tjänsten stöd och matchning. Studien undersöker hur uppgifter om den arbetssökande i relation till val av jobbcoach samt genomförda aktiviteter under stödinsatsen påverkar huruvida personen hamnat och stannat i anställning eller inte. Med utgång i en grafdatabas utreder studien olika rekommendationsmodeller för att kunna ge förslag på lämplig jobbcoach och aktiviteter givet tidigare lyckade matchningar med liknande deltagare.

Juryns bedömning lyder:

"Arbetet väcker intressanta idéer om hur datadrivna och nyskapande lösningar kan leda till förbättringar och effektiviseringar i en relativt analog bransch. Rapporten är välskriven och pedagogiskt presenterad för fortsatt spridning och användning av resultatet hos berörda intressenter. På så sätt uppmuntrar Nils arbete nyskapande samarbeten mellan flera olika aktörer på arbetsmarknaden och kan genom vidare utveckling bidra till att systemet som helhet blir bättre på att hjälpa fler personer till anställning."


Nils är 26 år gammal och har precis gått klart Civilingenjörsprogrammet inom IT på Uppsala Universitet. Hans egen beskrivning om varför han satsade på att göra examensarbetet inom jobtech är:

"Under mitt examensarbete blev jag introducerad till branschen “jobbcoaching” och fick lära mig om processer och system som omger en arbetssökande anvisad till en stödinsats av Arbetsförmedlingen. Jag kunde snabbt se flera områden där ny teknik kan effektivisera idag ganska långa och administrativa processer. Mitt arbete med att utveckla ett rekommendationssystem för lämplig jobbcoach och aktiviteter som byggt på tidigare lyckade matchningar ser jag som ett exempel på just det.


Mitt arbete har utrymme för förbättring som skulle kunna göra rekommendationerna ännu bättre och sannolikt behövs fler studier innan lösningen kan verkliggöras. Jag hoppas dock att min studie har inspirerat intressenter att fortsätta undersöka området och att jag har satt igång tankar och idéer som på sikt leder till att fler människor kommer i arbete."


Swedish JobTech återkommer med webinarier av Nils samt övriga nominerade.

Comments


Fler nyheter

bottom of page