top of page

EuroPass - funkar det i Sverige?

Europass är ett digitalt verktyg för arbete och studiemöjligheter i Europa som används i fler än 30 länder. På initiativ av Europakommissionen möjliggör Europass att meriter och kvalifikationer beskrivs på samma sätt och värderas lika i hela EU, vilket gör det enklare för arbetsgivare att exempelvis tolka betyg eller arbetslivserfarenheter från andra EU-länder.

Vårt webinarium 24 mars fokuserade på nyttan av Europass i Sverige och bl.a. Eva Pijnenburg från Talga Group ser potentialen och tog upp frågan om hur svenska myndigheter tar sig an arbetet med att sprida kunskapen.

I övrigt deltog Pär Skoglund (Arbetsförmedlingen) , Gustav Alé Svensson (Jobello) samt Hans Almgren (Myndigheten för Yrkeshögskolan) och du kan se hela webinariet här.

Comments


Fler nyheter

bottom of page