top of page

HealthTech vs RehabTech

Ta chansen att lyssna till forskningen, de offentliga aktörerna, utövarna (deltagarna & coacherna) samt företagen som tillsammans visar hur vi kan hitta en process där livskvalité och effektivisering kan gå hand i hand för att få medborgaren komma ut i jobb eller studier.Vi presenterar företag, politiker, myndigheter, näringsliv och andra beslutsfattare. Som tillsammans verkar för hållbara och innovativa lösningar kring hälsa, arbetsliv, utbildning och digital utveckling. Tillsammans kommer vi bjuda på en sprakande debattpanel, spännande presentationer och konkreta exempel från tidigare deltagare och användare.

  • Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskningsansvarig på Empowered Health

  • Annika Angerfelt, förbundschef på samordningsförbundet i Stockholm

  • Arvid Vikman, politiker i arbetsmarknadsnämnden i Stockholm

  • Maria Mattsson Mähl, entreprenör och VD AlphaCE

  • Tapio Salonen, professor inom socialt arbete samt utvecklarna till bl.a. Rehappen och My Indicator, är några av våra gäster.

På plats lottar vi ut 10 dagspass på The Park (värde 200 kr/st) .

Anmäl dig här och skicka gärna inbjudan vidare!

Har du kollegor eller andra kontakter som kan vara intresserade av att delta, bjud gärna in dem också.


 
Vad är egentligen HealthTech och RehabTech ?
  • Healthtech (hälso- och sjukvårdsteknik) är en bred term som omfattar alla teknologiska lösningar som syftar till att förbättra vården och hälsan för människor. Det kan inkludera allt från medicintekniska apparater, digitala hälsoplattformar, e-hälsotjänster och AI-baserade verktyg för diagnostisering och behandling.

  • Rehabtech (rehabiliteringsteknik) är en mer specifik term som fokuserar på teknologiska lösningar som hjälper personer att återhämta sig från sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar. Det kan inkludera allt från proteser, exoskelett, hjälpmedel för rörelse- och balansträning, till programvara för att övervaka och förbättra rehabiliteringsresultat. (enligt Chat-GPT)

Comments


Fler nyheter

bottom of page