top of page

Vad är egentligen ett JobTech-företag?

Vissa kanske tycker det är en självklarhet men ibland får vi frågan om vad som är ett JobTech-företag.

... så vi frågade ChatGPT - Vad är ett JobTech-företag? 

“Ett "jobtech-företag" är ett företag som fokuserar på teknologiska lösningar och innovationer inom området för arbetskraft och sysselsättning. Dessa företag använder teknik för att skapa plattformar, verktyg och tjänster som underlättar rekryteringsprocesser, arbetsmarknadsinformation, kompetensutveckling och andra relaterade områden inom arbetskrafts- och sysselsättningssektorn.

Jobbteknologi (jobtech) kan omfatta olika aspekter av arbetslivet, inklusive rekrytering, utbildning, matchning av arbetskraft, arbetsmarknadsinformation och arbetskraftsanalys. Genom att använda avancerade teknologier som artificiell intelligens (AI), maskininlärning och big data kan jobtech-företag skapa effektiva och innovativa lösningar för att förbättra arbetsmarknadens effektivitet och ge stöd till arbetstagare och arbetsgivare.

Exempel på tjänster som ett jobtech-företag kan erbjuda inkluderar digitala rekryteringsplattformar, kompetensutvecklingsverktyg, arbetskraftsdataanalys och automatiserade processer för matchning av arbetskraft. Dessa företag syftar ofta till att skapa en mer anpassningsbar och effektiv arbetsmarknad genom användning av teknologi och data”


Med den beskrivningen som bakgrund tog vi kontakt med två JobTech-företag, Edvent samt Grade Matcha, för att få deras syn på begrepp, utmaningar och framtid.
Hej Mia Stipić - Product owner på Grade Matcha och Jonas Ghazzaoui - VD & Medgrundare på Edvent, är ni JobTech-företag?


Mia: Absolut är vi det! Vi har funnits 15 år inom arbetsmarknadsområdet men skillnaden är väl att tidigare har nästan ingen använt begreppet JobTech.


Jonas: Vi är ju lite yngre i branschen så vi har ju haft möjligheten att redan från början använda begreppet JobTech.


Håller ni med om ChatGPT och vad är ert fokus?


Mia: Jag håller med om funktionerna som beskrivs av ChatGPT och vi fokuserar framförallt på att vara ett verktyg för automatiserade processer. Där är vi som starkast! För oss handlar det mycket om att utnyttja tekniken för att effektivisera och göra nytta oavsett bransch. Vi drivs av att bygga lösningar som underlättar för våra kunder och vi vill låta dem fokusera på det de kan bäst. De befinner sig inom segmentet jobbcoachning och vi kan definiera oss som ett JobTech-företag.


Jonas: ChatGPT definition av tjänster stämmer bra och vi omfamnar hela kretsloppet från kompetensutveckling, matchning och in i företagets processer. Vårt system följer individen och hjälper dem att förflytta sig.

För oss som är nya på marknaden har det varit viktigt att fokusera på tekniska lösningar som medverkar till att individer kan förflytta sig in i arbetsmarknaden. Vi har utgått ifrån personer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden men våra tjänster kan självklart användas av alla. 


Vilka utmaningar ser ni som de största att övervinna som JobTech-företag?


Mia: Eftersom vi jobbar med bolag som i sin tur är leverantörer till en beställare (Arbetsförmedlingen) så finns det en utmaning i att hålla kommunikationskedjan så kort som möjligt för att snabbt kunna anpassa vår produkt efter de nya behov som uppstår. Vi vill i så stor utsträckning som möjligt undvika viskningsleken och vi förespråkar öppna dialoger; både mot samarbetspartners, men också mot konkurrenter. Vi tror att de flesta branscher mår bra av att ha fri konkurrens eftersom det leder till ständiga förbättringar för slutanvändarna.


I och med generativ AI har dessutom kraven på IT-system ökat explosivt, men kravställningen kring nyutveckling kan vara ganska vag. För att bli framgångsrik i den här miljön behöver man kunna lyssna in och tolka behov som löser morgondagens, än så länge okända, problem. Det är minst sagt spännande att försöka föreställa sig hur ett önskemål som kommer in idag ska översättas till något vi kan dra nytta av imorgon.


Jonas: Håller med Mia om att generativ AI verkligen förändrar spelplanen på många sätt. Sedan vill jag också lyfta fram att arbetsmarknaden i sig förändras snabbt. Många jobb försvinner och många nya tillkommer så alla behöver snabbt kunna förändra sig. 


Om vi som JobTech-företag löser dagens matchningsproblematik - där vi både har hög kompetensbrist och samtidigt hög arbetslöshet - med innovativa lösningar så gör vi en stor samhällsinsats genom att minska glappen på arbetsmarknaden.


Hur ser framtiden ut för JobTech-företagen?


Mia: Vi har tagit på oss en roll som hub för att fånga in arbetskraft som ska matchas mot de arbetstillfällen som finns idag och som skapas framåt. De arbetstillfällena som finns i Sverige förändras i allt snabbare takt och där gäller det att forma kompetensen mot efterfrågan. På så sätt kan vi jobba för att hålla arbetslösheten på en så låg nivå som möjligt. 


Jonas: Området JobTech har fortfarande en bit att gå för att nå fram till de tekniska lösningar som finns inom MedTech, EdTech och de välfärdsområden där gemensamma samhällsresurser används.


Vi ser att fler är intresserade och mogna att använda digitala verktyg och där kan vi som JobTech-företag bidra till att automatisera, personalisera och i slutändan se till att fler matchas in i jobb. Som ett exempel ser vi att kommunerna blir mer intresserade av digitala lösningar eftersom våra lösningar både bidrar till att fler personer kommer i arbete och blir skattebetalare, samtidigt som företagen i kommunen får ta del av den kompetens de saknar.


Ni är båda pionjärer i det påbörjade samarbetet med Arbetsförmedlingens IT-avdelning som Swedish JobTech initierat kring Rusta och Matcha. Hur ser ni på det?


Mia: Jag och mina kollegor ser verkligen fram emot att bygga bättre relationer mellan Arbetsförmedlingen och vår bransch. Mycket har hänt sedan man först började kontraktera ut jobbcoachning till privata aktörer och nu känns tiden och tekniken mogen för att bygga upp ett effektivt flöde och samarbeta mot ett gemensamt mål.


Jonas: Äntligen! Vi har länge sökt efter att hitta bra samarbetsformer med Arbetsförmedlingen. Ett gott samarbete kan verkligen hjälpa coaching-företagen att spara tid och kunna fokusera på det de är bra på, nämligen kärnverksamheten att matcha företag med jobbsökande. Det är ju verkligen en win/win där alla i kedjan vinner och i slutändan får vi ju mer för våra skattemedel. Commentaires


Fler nyheter

bottom of page