top of page

Nominerade till JobTech-priset 2023!

"JobTech-prisets övergripande kriterium är att bidra till en mer öppen och hållbar arbetsmarknad med lösningar som leder till en effektivare matchning, vägledning samt främjande av livslångt lärande"

Swedish JobTech delar för fjärde året i rad ut priset i kategorierna;

  • Bästa akademiska arbete

  • Bästa tjänst

Vi premierar lösningar som:

  • Skapar innovativa samarbeten på arbetsmarknaden mellan olika aktörer, till exempel offentlig sektor, civilsamhälle, näringsliv och medborgare.

  • Tillämpar en datadriven teknik

  • Använder öppna data

  • Delar med sig av data och öppen källkod

Pristagarna kommuniceras i oktober och vi kommer fram till augusti successivt att presentera de nominerade. Här kan du även se tidigare års vinnare.


Om du har frågor eller vill nominera någon hör av dig till Olle Lundin, tfn: 076-007 18 61

 
... och de nominerade för 2023 är ...

Använder sig av flera öppna data, API:er och datamängder från JobTech Dev som bidrar till en grundstruktur för yrkesbenämningar vilket är stommen i allalöner.se. Taxonomin innebär att relaterad information, utifrån en SSYK4-kod, kan koppla ihop lönestatistiken från SCB med alla yrken. Det innebär en bättre struktur av yrken som bättre matchar det användaren letar efter. Användandet av API:erna hjälper också till att berika yrken med närliggande information.


Idag har allalöner.se kommit till ett läge där vissa arbetsgivare kan förutse vilken lön en person bör få vid tillsättning i en roll. På sikt kommer de att kunna erbjuda en unik typ av lönetransparens som kommer att förenkla lönefrågan för arbetssökande.

 

TNG har som rekryteringsbolag tidigt insett möjligheterna och arbetat med en datadriven rekryteringsprocess.


Att arbeta datadrivet innebär att utgå från fakta vid rekryteringar, istället för att fatta beslut utifrån personliga värderingar. En datadriven rekrytering är därför en viktig del i en fördomsfri rekryteringsprocess.


Trots att chefer och HR-specialister tycker att det är viktigt att använda sig av fakta under processen visar TNG:s undersökning att 75 % av cheferna använder sin magkänsla vid rekryteringen. TNG har också bidragit till utvecklingen av världens första intervjurobot, Tengai. Tengai finns numera i ett eget bolag och var en av kandidaterna till JobTech-priset 2022.


 

För mer än fem år sedan bildade Arbetsförmedlingen enheten Jobtech som förvaltar den öppna plattformen JobTech Development där arbetsmarknadsdata tillgängliggörs, delas och nyttiggörs, helt kostnadsfritt, för att gynna alla aktörer på arbetsmarknaden.


Bakgrunden var ett innovationsarbete inom myndigheten med syftet att se hur myndigheten kunde öppna upp och erbjuda andra aktörer sina datamängder under parollen "Från ego till eko". Idén syftade till färre silos och fler gemensamma tekniska lösningar och standarder.


Idag har Jobtech Development samlat aktörer från privat och offentlig sektor i ett öppet digitalt ekosystem. Ekosystemet har nu ca 200 företag och organisationer som aktivt delar data, kunskap och kod på plattformen – fritt tillgängligt för alla att använda. Samarbetet sker också med forskare och andra aktörer som vill ha fördjupad insikt om arbetsmarknaden med hjälp av öppna data.


Genom att samverka och dela data skapas en bättre arbetsmarknad för alla!


 

Auranest skapar innovativa samarbeten på arbetsmarknaden genom att erbjuda verktyg som Digital Career Companion, Kollektivavtalskollen, Kompetenskollen och Jobfeed. . Särskilt intressant tycker vi att Kollektivavtalskollen är. Auranest har tillsammans med flera fackförbund utvecklat öppna tjänster på nätet där det går att söka på företagsnamn eller organisationsnummer för att se om företaget har kollektivavtal med dem. Kollektivavtalskollen uppkom utifrån att förbunden undrade om man kunde filtrera lediga jobb baserat på vilka arbetsgivare som har kollektivavtal. Då föddes idén att även ta fram detta som en fristående tjänst riktad till såväl medlemmar som för allmänheten. Läs mer om Kollektivavtalskollen här.


Alla Auranest olika tjänster går att komma åt som APIer och kan därför användas till nya ändamål för att nå en nya målgrupper. På så vis skapas möjligheter för en mer transparent och effektiv arbetsmarknad där alla aktörer kan samarbeta.

 


Med hjälp av AI och maskininlärning så har Layke Analytics utvecklat en tjänst som automatiskt tar fram förslag på passande jobb åt individer som står utanför arbetsmarknaden. Förslagen på jobb baseras på individens tidigare erfarenheter samt vilken region de utgår från. Algoritmen som ligger bakom matchningen söker dagligen igenom Arbetsförmedlingens alla annonser för att sedan ge förslag på de mest relevanta jobben för en individ. Jobben rangordnas och delas löpande med individen.


JobTech Developments öppna API:er historiska annonser och jobad enrichment är grunden till tjänsten som sedan vidareutvecklats med ytterligare öppna datakällor.

 


Insamling och analys av data är en av de viktigaste delarna där Asker automatiserar hela insamlingen och tolkningen av data. En transkriberingsfunktion gör att intervjuaren aldrig behöver ta en anteckning eftersom systemet transkriberar intervjun och sammanfattar den efteråt.


Askers AI-plattform hjälper alla som rekryterar att hålla mer träffsäkra, inkluderande och rättvisa jobbintervjuer. Med rätt typ av frågor, en strukturerad intervjuteknik med stöd i forskning och generativ AI som snabbar upp processen kan varje arbetsgivare skapa en modern intervjuprocess som minskar risken för att omedvetna bias påverkar rekryteringsbesluten.Comments


Fler nyheter