top of page

Under ytan på Swedish JobTech - Datadrivet lärandeDetta är en fortsättning i Swedish JobTechs artikelserie om verksamheten och eldsjälarna som driver den digitala och datadrivna tekniken för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Jag heter Therese Wikberg och har under hösten 2023 intervjuat några av dessa och de utskott som de arbetar inom.


De fem olika utskotten som arbetar med sakfrågorna hos Swedish JobTech heter Startup, JobTech-priset, Operativa, Analys-utskottet och Datadrivet lärande som vi ska få läsa om nu.


Hej Jonas, vem är du och varför är du engagerad i Swedish JobTech?

Jag har tidigare arbetat på IKT-enheten vid utbildningsförvaltningen i Stockholms stad inom projektet Gemensam IT-service för stadens pedagogiska verksamheter. Dessutom har jag som volontär arrangerat knytkonferenser för lärare inom Edcamp Sverige och medverkat för att sprida Lärartips inom Google Educator Groups Sweden. Nu när jag är objektspecialist och utbildningsdesigner hos Adda Kompetens har jag fokus på kompetensförsörjning inom välfärden. Jag är bland annat engagerad i den nationella satsningen Yrkesresan och blev nyfiken på hur Swedish JobTech tänker kring livslångt lärande. Det började med eventet JobTech vs EdTech 9 maj.

"Det viktigaste för mig i mitt engagemang i Swedish JobTech är att vi bidrar till att det skapas en kultur för datadrivet lärande i arbetslivet där medarbetare ökar sin kompetens, får möjlighet att utvecklas kontinuerligt och hittar former för att dela kunskap med varandra"

Vad är syftet med utskottet?

Syftet är att arbeta med frågor kring kompetensomställning för att vara aktuell på arbetsmarknaden genom upskilling och reskilling.

Att samla branscher i denna fråga under den ideella organisationen Swedish JobTech känns viktigt för att få till ett gott samarbete bland olika aktörer inom kompetensomställning och livslångt lärande.


Vilka ingår i utskottet?

Utöver mig är det Nils Carlberg (Triglyf), Olle Lundin (Swedish JobTech), Anders Lundberg (Nordiskt Valideringsforum). Vi har även gått ut till medlemmarna för att fånga viktiga frågor för dem och hitta goda exempel som vi kan sprida.


Vad har ni för planer för nästa år?

Vi har flertalet initiativ på gång och ser fram emot ett nära samarbete med branschkollegorna.

  • Påverka och initiera processer i samhället kopplat till livslångt lärande, med fokus på införandet av mikromeriter och blockchain teknologi. Dessa bygger på European approach to micro-credentials for lifelong learning and employability, European Blockchain Partnership och European Blockchain Services Infrastructure.

  • Genomföra praktiska piloter tillsammans med andra parter samt svara på remisser.

  • Driva på införandet av en Jobtech-karta inom ramen för Edtech-kartan.

  • Inkludera information i det månatliga nyhetsbrevet.

Om läsaren vill engagera sig i ert arbete, hur kan de bidra?

De får gärna kontakta oss med förslag på områden de vill att vi ska titta närmare på. Skriv till mig på LinkedIn. Vi ser gärna att olika initiativ kan samlas under utskottets och Swedish JobTechs paraply för att driva förändring.

 

Jag lyckades även få ett samtal med en av utskottets nya medlemmar, Anders Lundberg.


Vem är du och varför är ni medlemmar i Swedish JobTech?

Jag heter Anders Lundberg och arbetar på Nordiskt Valideringsforum. Vi vill att alla människor ska kunna komma till sin rätt och då behövs även tekniska samarbeten och en nationell infrastruktur. Swedish JobTech är en bra aktör för att driva det arbetet framåt och därför vill vi vara medlemmar.


Hur jobbar ni i er verksamhet kring de frågor som utskottet Datadrivet lärande arbetar med?

OCN (Open College Network) har ca 2600 aktiva kompetensmoduler för lärande och validering, har utfärdat 162 000 erkännanden/mikromeriter utifrån dessa, under de senaste 10 åren. Det handlar om allt från generella kompetenser i arbetsmarknadsinsatser och insteg till yrkesområden till yrkesbevis i branschvalideringar. Det är med andra ord redan ett ekosystem av mikromeriter och ett datadrivet arbetssätt är en nyckel till framgång. Det kan självklart kopplas till det som, äntligen får man väl säga, är på gång att tas fram nationellt. Här ser vi fram emot samarbeten.


Vad önskar ni ska ske för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden?

Det är framförallt det som föregår själva matchningen som behöver förbättras. Verktygen finns redan kring datadrivet arbete, men kompetensförsörjningsfrågan behöver samordnas och finansieras bättre, hela vägen från regeringsnivå till oss som individer.


Comments


Fler nyheter

bottom of page