top of page

Webbinarium 27 maj: 6,7 miljoner platsannonser och lite AI


Det blev vår största uppslutning på ett webbinarium hittills när projektgruppen bakom regeringsuppdraget ’Digital spetskompetens’ vid Tillväxtverket och UKÄ presenterade sina metoder och insikter. Tack vare att Platsbanken bygger på öppna data har projektet kunnat läsa in över 6,7 miljoner jobbannonser publicerade mellan 2006 - 2020 och kartlägga arbetsmarknadens efterfrågan på digital kompetens.


Erik Hegelund och Filippa Annersten inledde diskussionen med hur textanalys av platsannonser som metod kan användas för att kartlägga efterfrågan på kompetenser. Inom projektet togs en lista med 3000 ord fram inom kategorier som programspråk, mjukvara och utvecklingsmetoder. Annonserna söktes automatiskt igenom med hjälp av en datadriven analys programmerad i R. Det fanns även ett behov av att rensa datan så att exempelvis C-körkort inte dök upp i samma sökresultat som programmeringsspråket C#.


Den generella slutsatsen är att textanalys som metod fortsatt kan användas för att bättre förstå tendenser i samhället, och att öppna myndighetsdata är viktigt för att få tillgång till råinformationen. Vi fick även höra Jonas Södergren vid Arbetsförmedlingen Jobtech Development prata om möjligheterna med öppna arbetsmarknadsdata och Andreas Højbjerre (HBS Economics) om hur liknande textanalyser genomförts i Danmark.


Bakgrunden är att Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. I uppdraget ingår att starta en dialog om samverkan mellan berörda aktörer, i syfte att öka tillgången på digital spetskompetens. I uppdraget ingår också att så långt det är möjligt säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.


Det är ett sätt att med hjälp av artificiell intelligens och öppna API:er göra datadrivna analyser och stämmer till 100 % med föreningens målsättning att göra arbetsmarknaden mer datadriven.


Se seminariet härComments


Fler nyheter

bottom of page