6,7 miljoner platsannonser och lite AI


Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. I uppdraget ingår att starta en dialog om samverkan mellan berörda aktörer, i syfte att öka tillgången på digital spetskompetens. I uppdraget ingår också att så långt det är möjligt säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.


Som en del i analysen läste Tillväxtverket 6,7 miljoner jobbannonser från Platsbanken för att ge ett underlag till regeringsuppdraget om digital spetskompetens. Det är ett sätt att med hjälp av artificiell intelligens och öppna API:er göra datadrivna analyser.


Swedish JobTech medlemmar har i april ett internt webbinarium med projektet och 27 maj har vi ett öppet webbinarium för alla.

Anmäl dig här!

  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2021