Hur gick det med KROM?


Missade du Arbetsförmedlingens tf. förvaltningsdirektör Martin Kruse när han berättade hur det gått med pilotprojektet KROM som är ett led i myndighetens reformering, där fristående aktörer ska ta över matchningen mellan arbetslösa och lediga jobb. Kolla i efterhand på youtube!
  • Twitter Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Black Round

© Swedish JobTech 2021